3 Største bankene i verden for investorer

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

3 Største bankene i verden for investorer

Banker har lenge utgjort attraktive investeringer for investorer, og med økende rentebane kan det igjen være duket for en fest i bankverden. Da er det passende å ta en ny titt på noen av de største bankene og hvilke muligheter disse byr på for deg som investerer i aksjer. Her er det verdt å merke seg at det ikke finnes noen nordiske banker på denne listen, da den nordiske banken Nordea havner på en moderat 57. plass over verdens største banker. 

Det er nemlig amerikanske og kinesiske banker som troner øverst på listen, og spesielt de kinesiske har opplevd en enorm vekst siden finanskrisen. Dette skyldes at den amerikanske økonomien fikk seg en kraftig korreksjon, mens den mer kontrollerte kinesiske fortsatte sin vekst i et forrykende tempo. Vi skal derfor se nærmere på det som utgjør de tre største bankene i verden i dag basert på markedsverdi. 

Selv om banker lenge har vært en attraktiv investering når rentene øker, har også desentralisert finans opplevd et kraftig hopp de siste månedene. Dette har gjort at kryptovaluta igjen har blitt en attraktiv investering for deg som ser etter avkastning på sparepengene over tid. En godt diversifisert portefølje bestående av både aksjer og kryptovaluta kan gi en stabil avkastning til investorer som med ulike risikoprofiler.

Verdens største banker basert på markedsverdi

Det er viktig å merke seg at denne listen er basert på markedsverdi og ikke AUM (assets under management) Ser vi på AUM ville listen fort bli preget av flere andre aktører som ikke er spesialisert på bankvirksomhet. Vi har derfor tatt utgangspunkt i den børsnoterte markedsverdien, noe som også har utelukket private finansforetak fra listen. 

JPMorgan Chase & CO

JPMorgan Chase & Co har lenge blitt regnet som den største banken i verden etter at JP Morgan og Chase Manhattan slo seg sammen. I dag er banken verdt svimlende $349 milliarder dollar, noe som setter selskapet på en 21 plass over de mest verdifulle bedriftene i hele verden. Selskapet tilbyr et enormt utvalg produkter som inkluderer aksjer, sparing, finansiering og bankvirksomhet. 

Bank of America Corp

En annen amerikansk bank som lenge har tronet høyt på listen over de mest verdifulle selskapene er Bank of America Corp. Denne enorme banken er den 27 mest verdifulle selskapet i verden og har i dag en markedsverdi på $289 milliarder. Selskapet har fokusert på det amerikanske markedet, men etter flere oppkjøp og solideringer har denne bankgiganten blitt en dominerende aktør og populær utbytteaksje. 

ICBC

Et selskap som er mindre kjent for norske investorer er ICBC eller Industrial and Commercial Bank of China Limited som selskapet egentlig heter. Dette er en av de største delstatlige bankene i 

Kina og selskapet har raskt vokst etter at de ble børsnotert av kinesiske myndigheter. I dag er selskapet anslått til en verdi på $246 milliarder, noe som gjør at ICBC er det 34 mest verdifulle selskapet i verden. Imidlertid har de falt kraftig det siste året etter at den kinesiske sektoren fikk en kraftig priskorreksjon uten at det har kommet noen klare nyheter fra myndighetene i landet.