Viktigste fordeler ved forbrukslån

Tilbud oppdatert: 21/05-2024

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Forbrukslån har både et godt og dårlig rykte, og de som kritiserer forbrukslån, mener ofte at denne typen lån er skyld i økonomiske problemer. Men situasjonen er mer komplisert og sammensatt enn dette. Forbrukslån er lån uten sikkerhet, men med en del høyere rente enn tradisjonelle lån.

Økonomiske problemer i forbindelse med forbrukslån kommer ofte i forbindelse med at man låner et større beløp enn det man klarer å betale tilbake. Forbrukslån er lån uten sikkerhet, og har derfor ofte høyere rente enn tradisjonelle lån.

Forbrukslån har imidlertid mange fordeler, som utdypes i følgende avsnitt:

Refinansieringav smålån

Du har mulighet for å refinansiere dine smålån og kredittkortgjeld gjennom refinansiering. Her samles alle lånene til et stort lån, som gjør at du får bedre oversikt over den samlede gjelden. Dermed oppnår du bedre rente og som en følge av dette, en lavere månedsutgift.

En annen viktig fordel ved refinansiering er at det er lettere å beholde overblikket, slik at du i stedet for å forholde seg til mange forskjellige smålån, i stedet bare behøver å forholde deg til ett større lån. 

Dermed får du også en bedre kontroll over din personlige økonomi, og du vil spare en god del på renteutgifter hver måned.

Stort utvalg av forbrukslån

I dag finnes det svært mange forskjellige forbrukslån på det norske markedet, og det er få krav som stilles til å få innvilget lånesøknaden. De fleste bankene krever at du er norsk statsborger, har en minimumsinntekt og at du er fylt 18 år. Likevel er det noen faktorer som bestemmer om forbrukslånet blir innvilget, som for eksempel om du har tidligere gjeld eller betalingsanmerkninger, samt en del andre variabler som kan påvirke lånesøknaden.

Mulighet til å søke sammen med en person

Dersom du ønsker det, har du muligheten til å søke om et forbrukslån sammen med en annen person. Dette kan være attraktivt, dersom du ikke har en høy inntekt eller av andre grunner ikke oppfyller kravene for å få innvilget søknaden om et forbrukslån. 

En annen viktig fordel ved å søke om et forbrukslån sammen med en annen person, er at dere vil være to om å betjene forbrukslånet. Det gir økt sikkerhet og mindre risiko, hvis en av personene skulle ha for lite penger i perioder til å nedbetale lånet. 

I denne sammenhengen er det imidlertid viktig å huske på å avklare nedbetalingsplanen med banken på forhånd, slik at det er klarhet om dette fra starten. Det er også skattefradrag på rentene på forbrukslånet, og når man tar opp et lån sammen, vil hver person få sin del av skattefradraget.

Fleksibel nedbetaling

Noen banker tilbyr for en fleksibel nedbetaling, som tilbys av noen banker. Dette kan være en god løsning for mange som selv ønsker å bestemme hvor mye de vil betale tilbake hver måned. Dermed får du mer kontroll og fleksibilitet over din personlige økonomi.