Lag et personlig budsjett før du låner penger

Tilbud oppdatert: 21/05-2024

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

  • Innholdet

    5 seksjoner

  • Lesetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    21/05-2024

Før du bestemmer deg for å ta opp et forbrukslån, kan det være en god idé å først lage et personlig budsjett for å se om du vil være i stand til å tilbakebetale forbrukslånet. Å lage et personlig budsjett kan være veldig enkelt, og vil være til stor hjelp også den dagen du skal tilbakebetale et forbrukslån.

Oversikt over inntektene

Skaff deg først en oversikt over alle dine inntekter. Dine inntekter vil variere avhengig av din livssituasjon og inkluderer alt fra arbeidsinntekt til barnebidrag.

Oversikt over utgiftene

Det neste steget er å få en oversikt over alle dine utgifter. Dette kan du blant annet gjøre ved å gå over kontoaktivitetene dine i nettbanken og se hvilke abonnement du betaler for hver måned, og hvor mye penger du bruker på mat, elektrisitet, husleie, forsikring og fritidsaktiviteter, og eventuelt andre utgifter. Det man bruker sine penger på varierer fra person til person, og ved å gå over sine kontoutskrifter vil du også fort se om du bruker mye penger på unødvendige ting.

Dersom store deler av budsjettet ditt går til å tilbakebetale gjeld, har vi lagt en oversikt over hvordan du kan redusere gjelden din. Dersom du for eksempel har opparbeidet deg en høy kredittkortgjeld, kan et alternativ være å bruke forbrukslån til refinansiering.

Lag budsjettet

Budsjettet kan du enten lage selv, eller du kan bruke en av de mange malene som finnes på internett. Du kan også sjekke om det finnes en mal i din nettbank. I det tilfellet vil banken kanskje allerede ha fylt ut deler av budsjettet for deg.

Det finnes en del banker som tilbyr halvautomatiske budsjetter.

Budsjettkonto

Etter at du har satt opp dine inntekter og utgifter i et budsjett, kan det være en god idé å opprette en budsjettkonto. Du må da først finne ut av hvor mye du gjennomsnittlig betaler i faste utgifter hver måned og deretter trekke dette beløpet fast fra din lønnskonto og sette det over til din budsjettkonto hver måned. Dette kan også gjøres dersom man er flere som bor sammen og deler på de faste utgiftene ved at man avtaler hvor mye enhver skal betale inn i busjettkontoen hver måned.

På denne måten sikrer du at du enhver måned får betalt dine faste utgifter.

Oppdater budsjettet ved behov

Det er viktig at du følger med på dine månedlige utgifter og oppdaterer budsjettet når det er nødvendig.

Etter at du har satt opp ditt personlige budsjett vil du være i stand til å se hvor mye du eventuelt kan betale i renteutgifter hver måned før du velger å ta opp et forbrukslån. Når du så skal ta opp et forbrukslån kan du sammenligne ulike lån ved hjelp av vår søkemotor.