Smålån uten kredittsjekk alternativ

Smålån uten kredittsjekk er ikke mulig, men sammenlign andre smålån her.

Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
  • Tilbud fra opptil 13 banker

  • Gratis

  • Uforpliktende søknad

Eksempel: 250.000 kr. over 5 år, effektiv rente 14,87%, Etableringsgebyr 950 kr, totalt 392.901 kr.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Smålån uten kredittsjek er ikke mulig

Mange har vært gjennom perioder der de har slitt økonomisk, det være seg da man var ung, student, nybakt forelder eller mellom jobber. Det skal ikke så mange uforutsette utgifter til før regningene hoper seg opp, og det hele synes for vanskelig å manøvrere. I slike tider kan betaling av regninger skje alt for sent, og i de verste tilfeller kanskje ikke i det hele tatt.

Og resultatet? I ytterste konsekvens rettslige steg og betalingsanmerkninger. Det sies at det er ganske vanskelig å pådra seg en betalingsanmerkning, og det er heldigvis også sant. Slik du kan lese i teksten «Smålån med betalingsanmerkning», skal det gå både tid og advarsler før betalingsanmerkningen er et faktum. Men i økonomisk dårlige tider er det altså mang en forbruker som har kommet dithen.

Og kanskje er det også derfor at mange er redde for kredittsjekken, eller kredittvurderingen. Er det grunn til å frykte denne? Og hvilke muligheter er den man mister – eller ikke mister – om man har betalingsanmerkning? Kan man for eksempel få smålån uten kredittsjekk? Disse er noen av spørsmålene som vi skal ta for oss i denne teksten.

Kredittsjekken er ikke til å komme unna

Først og fremst kan vi stadfeste at en kredittsjekk er noe som man ikke kommer seg unna hvis man skal søke om smålån i Norge. Banker og andre som inngår ulike typer av etterhåndsbetalings-avtaler med forbrukere, samarbeider med kredittvurderingsselskaper først og fremst for sin egen sikkerhet: de vil vite om kunden de er i ferd med å innlede et økonomisk forhold til, faktisk kommer til å være i stand til å betale tilbake de pengene han eller hun vil låne. Det finnes selvfølgelig aldri noen garanti for dette, men en kredittsjekk kan i alle fall avsløre både notoriske og sporadiske unnasluntrere.

Det er forøvrig ikke lov å kredittsjekke noen når det ikke er snakk om inngåelse av et kreditt-, gjelds- eller etterbetalingsforhold. Ergo kan det gjennomføres kredittsjekk av personer som ønsker å inngå avtale om telefonabonnement, men ikke av de som ønsker å inngå avtale om kontantkort. Tilsvarende kan man kredittsjekkes om man ønsker å betale en vare eller tjeneste med faktura, men ikke om man ønsker å betale en vare eller tjeneste direkte med kort.

Åpenhet og relativitet

Det er forøvrig ikke slik at selskaper og banker kredittsjekker sine kunder i hytt og pine uten at noen får greie på dette. Kunden eller den potensielle kunden vil nemlig alltid motta det som kalles et «gjenpartsbrev» om noen har gjennomført en kredittsjekk på ham eller henne. I dette gjenpartsbrevet vil det framkomme hvilket kredittvurderingsselskap som har gjennomført kredittsjekken, hvem som har bestilt den, og hvilke opplysninger som har kommet fram i den.

Opplysningene som kommer fram kan variere noe mellom ulike kredittvurderingsselskaper, men i store trekk vil den samme informasjonen framkomme. Særlig er dette tilfellet for hvorvidt den som kredittsjekkes har betalingsanmerkning. Dette vil framkomme på kredittsjekken, og det er kanskje derfor den er fryktet blant de som har, eller kanskje til og med de som ikke vet om de har, betalingsanmerkning.

«Men det må da finnes banker som ikke kredittsjekker kundene sine?» kanskje du tenker. I Norge er svaret: ikke egentlig. Alle banker har kredittsjekk som rutine, og alle banker samarbeider med kredittvurderingsselskaper som har konsesjon fra Datatilsynet til å gjøre det de gjør.

Det er altså en sterk og seriøs norm som ikke har mange unntak. Det som derimotkanvariere, er hvor stor vekt de ulike bankene legger på informasjonen som kommer fram i kredittsjekken. Det finnes banker som nesten ikke ser på kredittsjekken, som nesten kan tilsvare at en kredittsjekk ikke gjennomføres. Altså kan bankene lese kredittsjekken med ulike «briller» ut i fra hvilke produkter, avtaler og tjenester de ønsker å tilby sine kunder.

Vi skal nå se litt nærmere på denne relative lesningen bankene kan foreta i det konkrete tilfellet smålån «uten kredittsjekk».

Fleksible banker har andre briller

For å gjøre en kort oppsummering, er det altså slik at det å skaffe seg en kredittavtale, et lån eller et smålån uten kredittsjekk, er så godt som umulig. Det nærmeste man kan komme å søke om for eksempel et smålån uten kredittsjekk, er å søke hos tilbydere som legger særdeles liten vekt på kredittsjekken som steg i en låneprosess. Hvilke typer banker snakker vi om da? For det første må man innse at det stort sett er snakk om banker som låner ut relativt lave summer.

For det andre gjelder det ofte banker som aktivt jobber med kunder som har havnet i økonomisk ulage, og som med bankens hjelp ønsker å komme seg ut av dette. Dette kan være banker som har spesiell fokus på refinansiering, og som tilbyr sine kunder lån og veiledning med den hensikt å rydde opp i andre lån og kreditter som har kommet ut av kontroll.

Å søke om refinansiering kan derfor være en vinn-vinn-situasjon for deg som har betalingsanmerkning. Det kan nemlig være lettere å få lån med betalingsanmerkning om man spiller med åpne kort fra første stund, samt at banken kan hjelpe deg med å bli kvitt betalingsanmerkningen(e) gjennom lån, betalingsplaner og veiledning. Det er nemlig også slik at betalingsanmerkninger blir slettet med én gang de er gjort opp – altså er det ikke noe som henger over deg og din private økonomi for alltid.

En annen mulighet til å komme i en situasjon uten betalingsanmerkninger er å ta tiden til hjelp, da betalingsanmerkninger foreldes etter fire år. Om en sak har gått til retten kan det forøvrig være vanskelig å komme unna med et uoppgjort krav, så det er best å planlegge slik at man blir kvitt betalingsanmerkningen ved å gjøre opp for seg.

De mer fleksible bankene

Hvilke banker er det da, som kan tilby smålån uten å tillegge kredittsjekken så mye vekt – eller satt på spissen: tilby «smålån uten kredittsjekk»? Banker som Frogtail og Folkia er særlig kjente for at de kan være mer fleksible når det kommer til kunder med betalingsanmerkninger. De fleste tilbydere av smålån og forbrukslån vil dessuten tilby løsninger for refinansiering. Når man går inn på de enkelte bankenes lånesøknader for forbrukslån er dette ofte helt enkelt en boks man kan krysse av i.

Om bankene vet at du ønsker refinansiering, kan de i mange tilfeller være mer fleksible når det kommer til å se tilbake på din økonomiske historie. Det kan forøvrig være desto viktigere at du befinner deg i en økonomisk stabil posisjon på søketidspunktet, slik at du har faktorer som «veier opp» for eventuelle negative faktorer som framkommer i din kredittsjekk.

En slik oppveiende stabilitet på søketidspunktet kan gi seg utslag i ulike ting. For eksempel kan det lønne seg å ta opp et lån der man stiller sikkerhet i noe, som i for eksempel en eiendom eller et kjøretøy. Mange vil kanskje forbinde denne typen lån med større lån, men det kan selvfølgelig også tenkes at det kan være gunstig å ta opp et smålån med sikkerhet for å veie opp for en mangelfull kredittjsekk.

Andre tiltak som kan øke bankens tillit til deg som lånekunde på tross av en svak kredittsjekk kan være at man søker om å ta opp lån sammen med en annen person, eller at man kan vise til stabilitet på andre områder som jobb og bosted.

Tilbydere og prosess

Om du ved å lese denne teksten har blitt nysgjerrig på om du kan finne en bank som ikke gir blankt avslag på søknad om smålån ved «for dårlig» kredittsjekk, kan du begynne å lete etter tilbyderen som passer for deg allerede i dag. På de ulike søkesidene for lån og smålån, samt her på MONEYBANKER, kan du søke etter de smålånene som er egnet for deg, for din økonomiske fortid, og ikke minst: for din økonomiske framtid.

Selv om søknader til gjengse smålån og forbrukslån kan sendes inn på Internett, enten via samlesider eller på bankenes egne nettsider, kan det i mer «kompliserte» tilfeller, som for eksempel ved problematisk betalingshistorikk, mangelfull kredittsjekk eller tvetydige opplysninger, lønne seg å ta personlig kontakt med banken. Slik unngår man at en automatisert og mer generisk gjennomgang av din økonomi legger føringene for hvordan det går med din søknad.

Frykten for det sikre?

Tilbake til spørsmålet vi stilte i begynnelsen av denne teksten: er det grunn til å frykte kredittsjekken? Ja og nei. Mange banker vil nok, for sin egen sikkerhet, velge å la være å inngå forhold med kunder som har betalingsanmerkning. Samtidig er jo ikke kredittsjekken noe annet enn en påminnelse om at det lønner seg å ha orden på økonomien.

Mange vil nok anstrenge seg litt ekstra for å betale regninger og fakturaer i tide, fordi de vet at en betalingsanmerkning kan gjøre at man mister muligheten til å nyte av mange tilbud og tjenester som finnes på markedet. Det finnes altså grunn til å frykte kredittsjekken, men samtidig er det kanskje nettopp denne frykten som gjør at vi prøver å holde oss til det som gjør oss til både trygge bankkunder og – kanskje viktigst av alt: personer med trygge privatøkonomier.