Smålån med betalingsanmerkning

Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: Samlet lånebeløp 250.000 kr. Årlig nom. rente 13,49 %. Effektiv rente 14,87 %. Etableringsgebyr 950 kr. Totalt å betale 392.901 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
10 000 - 75 000 kr 1 - 5 år 20,33 - 52,85%
 • Opptil 75 000 kroner

 • Rente- og avdragsfri periode

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes.
10 000 - 150 000 kr 1 - 5 år 9,48 - 21,6%
 • Uten å stille sikkerhet

 • Lån mellom 10 000 - 150 000 kr.

 • Ingen skjulte gebyrer

Eksempel: Eff. rente 23,90%, 65 000,-, o/5 år, kostnad 41 850,-, totalt 106 850,-. Vi foretar en individuell kredittvurdering og vil heretter avgjøre hvilken rente vi kan tilby deg. Eksemplet er beregnet ut ifra at avtalens nedbetalingsplan overholdes.
1 000 - 30 000 kr 3 - 12 mnd. 8,5 - 258%
 • Første 30 dager rentefritt

 • Signer med BankID

 • Direkte svar og utbetaling

Eksempel: 199,87% effektiv rente, 30.000,-, o/12 mnd, nominell rente 115% p.å., Total: 48687,59,-. Minste månedsavdrag er 500,- eller 13%
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.


Smålån med betalingsanmerkning

Smålån gir muligheter til flere

Er det slik at alle muligheter for lån går tapt om man har klart å pådra seg en betalingsanmerkning? Ikke nødvendigvis – og særlig ikke når vi beveger oss innenfor den brede kategorien «smålån». I denne teksten skal vi ta for oss grensene for smålån med betalingsanmerkning: hvem kan få, hvor mye kan man få, og hvilke banker kan eventuelt tilby smålån med betalingsanmerkning?

Men aller først skal vi dykke litt dypere ned i betalingsanmerkningens verden for å finne ut både hvordan man kan unngå og hvordan man kan bli kvitt disse.

Veien til og fra en betalingsanmerkning

Privatpersoner kan pådra seg betalingsanmerkninger som følge av ulike typer mislighold, som for eksempel en dom, et utleggstrekk, eller når man er registrert personlig konkurs. Men vanligst av alt følger betalingsanmerkninger av at en ubetalt faktura eller regning går ubetalt så lenge at det blir tatt rettslige skritt. Første steg på veien mot rettslig prosess og den etterfølgende betalingsanmerkningen, er at et ubetalt faktura-krav sendes videre til et inkassobyrå.

Dette vil som regel skje etter at man har fått én eller flere advarsler fra selve faktura-utsenderen, som kan ha form av et inkasso-varsel. Om inkasso-varselet blir ignorert, går fakturaen formelt over til et inkassobyrå, som vil sende ut en betalingsoppfordring. Om betaling fortsatt ikke finner sted, vil det bli tatt rettslige skritt.

Det går som regel ganske lang tid før en ubetalt faktura kommer til dette punktet, og den som skal betale fakturaen skal ha mottatt en rekke ulike påminnelser om betaling. Det skal derfor godt gjøres å «glemme» eller «gå glipp av» at man har en ubetalt faktura eller regning på vei til inkasso. Men i tiden fra den dagen det blir tatt rettslige skritt i en ubetalt faktura-sak, fram til den dagen du faktisk får en betalingsanmerkning, finnes det også et visst handlingsrom.

Det vil selvfølgelig alltid være både lettere og gunstigere å gjøre opp kravet tidlig i prosessen, men vi skal nå se raskt på hva som kan gjøres i tiden etter at rettslige skritt er tatt.

En siste sjanse

Fra det er varslet om at det vil bli foretatt rettslige skritt, har du nemlig tretti dager på deg til å klage på vedtaket. Etter at disse tretti dagene har gått, går det beskjed om betalingsanmerkningen ut til kredittopplysningsbyråene, med mindre du har sendt inn eller fått innvilget en klage. Idet denne beskjeden går ut til byråene, går det også ut en siste varsling til deg.

Også denne varslingen etterfølges av en tretti dagers-periode der du har rett til å klage. Dette vil altså si at du har to «ekstra» måneder på deg til å avverge betalingsanmerkningen, om det er slik at du mener du ikke er pliktig til å betale kravet.

Når skaden først har skjedd

Men i mange tilfeller vil ikke personen ha noen sterk klagesak å føre, særlig ikke hvis betalingen simpelthen uteble på grunn av manglende penger eller økonomisk uorden. Betalingsanmerkningen vil i dette tilfellet bli stående hos kredittvurderingsselskapene fram til den blir gjort opp eller foreldet. Under gjeldende lovverk i Norge skal betalingsanmerkninger forsvinne fra registeret med én gang de er gjort opp.

De skal også forsvinne automatisk etter fire år, da de blir foreldet. Det er derfor ikke så vanskelig som man skulle tro å bli kvitt en betalingsanmerkning – kanskje særlig ikke om det opprinnelige kravet var relativt lite.

Men når uhellet først er ute og du har fått en eller flere betalingsanmerkninger, er det heller ikke slik at alle broer er brent. Det er fortsatt mulig å komme seg tilbake i en posisjon uten betalingsanmerkninger, der banker og andre aktører som opererer med kreditt, igjen vil kunne ha deg som kunde. Det vi skal gå nærmere inn på nå, er forøvrig hvilke muligheter det finnes for å ta opp smålån med betalingsanmerkning, altså før man eventuelt har klart å bli kvitt denne.

Faktisk er det ganske mange banker som kan tilby deg smålån på tross av betalingsanmerkning. Det stilles forøvrig visse krav, og det kan hende du får litt andre vilkår enn lånetakere som ikke har betalingsanmerkning. For det første er det viktig for mange aktører at du ikke har gjeld hos namsmannen på nåværende tidspunkt.

Det kan også være et krav at du nå er gjeldfri, samt at du befinner deg i en stabil økonomisk situasjon med høy fast inntekt. Det kan dessuten være vanskelig å få innvilget smålån med betalingsanmerkning hvis betalingsanmerkningen er nyere enn seks måneder gammel. Bankene har altså muligheten til å innvilge smålån basert på din nåværende økonomiske situasjon, men du må likevel ha hatt en viss økonomisk stabilitet over en viss tid.

Endrede vilkår med betalingsanmerkning

Vilkårsmessig kan smålån med betalingsanmerkning ofte ha høyere rente enn smålån for de som ikke har betalingsanmerkning. Dette henger sammen med at det løper større risiko for banken å låne ut penger til de som har betalingsanmerkning. Som ved de fleste lån og smålån, kan forøvrig flere faktorer spille inn positivt på hvorvidt man har sjanse til å få smålån med betalingsanmerkning.

Øvrige faktorer kan være høy og/eller fast inntekt, ordnet økonomi, ønske om refinansiering eller opprydning i egen økonomi, at man søker om lån sammen med noen, eller at man søker om smålån med sikkerhet. Sistnevnte, nemlig å knytte sikkerhet til ditt smålån, kan i visse tilfeller være et krav som må innfris, mens i andre tilfeller kan det være en faktor som helt enkelt gjør det lettere å få innvilget smålån med betalingsanmerkning.

Det er ofte slik at smålån settes i samme bås som forbrukslån. Et forbrukslån er per definisjon et lån uten sikkerhet, men det finnes altså muligheter for – og ikke minst fordeler ved – å ta opp smålånmedsikkerhet. Dette vil si at du knytter en gjenstand av verdi til ditt lån, som for eksempel en fast eiendom eller et kjøretøy.

I noen tilfeller kan det være enklere å få lån med sikkerhet for deg som har en svakere betalingshistorikk eller for deg som har betalingsanmerkning. Dette er fordi banken har en annen sikkerhet enn kun din tillit og betalingsevne knyttet til lånet: den fysiske gjenstanden av verdi som er stilt som sikkerhet i lånet. Denne verdien kan nemlig tvangsselges i de tilfeller der lånetaker ikke klarer å gjøre opp for seg.

Andre vilkår som ofte må innfris for deg som ønsker å ta opp et smålån med betalingsanmerkning, er at du er norsk statsborger, har norsk adresse, har din egen bankkonto, er over en viss alder, samt har over en viss inntekt per år. Som ved andre lånetilfeller, vil vilkårene variere mellom de ulike aktørene. Det kan derfor lønne seg å ta personlig kontakt med hver av de bankene som du vurderer.

Banker som eksplisitt retter seg mot kunder som søker smålån på tross av betalingsanmerkning, er Frogtail og Folkia. Sisnevnte kan i visse tilfeller tilby små lån med veldig kort betalingsfrist på tross av søkeren har betalingsanmerkning.

Ulike banker – ulik tolkning av kredittsjekken

Du kjenner sikkert til at alle som søker om lån eller kreditt i Norge, må gjennomgå en kredittsjekk eller kredittvurdering. Dette er en prosess som ofte er automatisert, men som er et ufravikelig krav for banker i Norge. Mange skulle kanskje ønske at kredittsjekken ikke fant sted, men det gjør den i tilfeller så ulike som ved banksøknader, inngåelse av telefonabonnement og fakturabetalinger.

I kredittsjekken vil det alltid framkomme hvorvidt en person har betalingsanmerkning. Hvordan kan det da ha seg at det er noen banker som innvilger smålån til personer med betalingsanmerkning?

Det er slik at bankene, selv om de er pliktige til å gjennomføre kredittvurderingen, har en viss frihet når det kommer til hvordan de velger å «lese» kredittsjekken. Det er ikke slik at en svak kredittsjekk automatisk fører til avslag på lån, særlig ikke hvis du har vært åpen om at du har betalingsanmerkning på søketidspunktet. Banken kikker nok på kredittsjekken, men kan også gjøre en helhetlig vurdering av din økonomi på nåværende tidspunkt.

Om økonomien din anses som sterk og stabil, kan selve kredittsjekken derfor få mindre definisjonsmakt over din lånesøknad.

Åpenhet og ønske om endring

Åpenhet fra begynnelsen av er forøvrig viktig, og mange banker vil også være lettere å forhandle med om du er tydelig på at smålånet du ønsker å ta opp inngår som del i en plan om å forbedre din økonomi. Det kan kanskje tenkes at du tar opp lån for å refinansiere annen gjeld? Isåfall vil det være hensiktsmessig for deg å søke spesifikt om refinansiering eller hjelp til refinansiering samtidig som du søker smålån. Bankene kan i mange tilfeller hjelpe deg med selve refinansieringen, men det kan også øke sjansene for innvilgelse om banken forstår at du tar opprydning i egen økonomi alvorlig, og at du på nåværende tidspunkt og i framtiden streber etter å bli en bedre lånekunde.

Et generelt tips er altså å spille med åpne kort når du kontakter banken, slik at også de forstår hva som er hensikten og bakgrunnen bak ditt ønske om smålån.

Det finnes altså mange muligheter for å få smålån med betalingsanmerkning – selv om veien dit kan være litt mer kronglete enn ved den gjengse lånesøknaden. Ta kontakt med aktuelle banker allerede i dag, og husk at åpenhet fra begynnelsen av vil gjøre prosessen lettere for alle involverte.