Serielån - Hva skal du velge?

Tilbud oppdatert: 12/08-2022

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Serielån - Hva skal du velge?

Et serielån er et lån med et variablet avdragsbeløp hver måned. Avdraget på beløpet på serielånet er holder seg på samme nivå i hele låneperioden, derfor er denne lånetypen mer vanlig enn annuitetslån i dag, ettersom mange foretrekker å betale det samme beløpet i avdrag så lenge lånet nedbetales. Rentedelen på serielånet varierer imidlertid, slik at det er stor forskjell på rentedelen i begynnelsen og slutten av låneperioden ved slike lån.

I starten vil beløpene være større, ettersom rentedelen utgjør en viktig del av selve terminbeløpet som skal betales. I slutten av perioden går terminbeløpet ned, da det ikke skal betales like stor andel i renter i denne perioden som i starten. Men avdraget i seg selv holdes på et konstant nivå i løpet av hele låneperioden.

Bør man velge serielån eller annuitetslån?

Det finnes ingen fasit på dette spørsmålet, ettersom det avhenger av hva du som lånetaker foretrekker og din økonomiske situasjon. Serielån er mest vanlig i dag, fordi det lønner seg økonomisk på lang sikt å velge serielån, dersom økonomien din tillater at du kan betale en stor sum til banken i dag. Etter hvert som lånet betales tilbake, blir beløpene mindre, da rentedelen er lavere i slutten enn i starten.

Et serielån har den fordelen at du betaler raskere ned på lånet enn ved et annuitetslån. Siden lånet nedbetales raskere med et serielån, vil rentekostnadene utgjøre en mindre del enn hva det blitt med et annuitetslån. En ulempe med et serielån er at de terminbeløpene er høyest i starten av perioden, som kan gjøre at økonomien kan bli stram, siden man ofte har en svakere privatøkonomi når man tar opp et lån. Dette kan gjøre at det blir vanskelig å betjene lånet.

Derfor er det viktig å vurdere nøye på forhånd om man har råd til å ta opp et serielån og om man betjene lånet, spesielt i starten, ettersom rentedelen er høyest i denne perioden. Hvis du har råd til å betale de første terminbeløpene ved et serielån, kan du også velge å nedbetale det samme beløpet med et annuitetslån. Dermed vil lånet nedbetales over kortere tid, noe som dermed vil redusere de totale rentekostnadene på lånet.

Kjøp av bolig – bør du velge serielån eller annuitetslån?

Hvis du skal ta opp et boliglån, vil du ofte få valget mellom et serielån og et annuitetslån. Hva du velger avhenger av det du mener passer best for deg, og hva din økonomi tillater. Med serielån betaler du mer til å begynne med og mindre på slutten av låneperioden.

Det vil si at erminbeløpet blir mindre etter hvert som lånet nedbetales. En viktig fordel med serielån er at du raskere bygger deg opp egenkapital i boligen enn du ville gjort ved et annuitetslån. Et annuitetslån er et lån hvor du betaler det samme terminbeløp, renter og avdrag gjennom hele låneperioden, dersom rentesatsen ikke forandres. Etter hvert som lånet nedbetales, utgjør avdragene en større andel av totalbeløpet.

En stor fordel med annuitetslån er at du slipper de største utgiftene mens du er i etableringsfasen, som ofte er en tid hvor mange folk ikke har god råd.

De viktigste forskjellene mellom et annuitetslån og et serielån

Hvis du tar opp et annuitetslån, betaler du samme beløpet hver måned inntil lånet er innfridd, sett at rentesatsen holder seg stabilt på samme nivå hele tiden. I starten er avdragsdelen på lånet lavt, mens rentedelen er høy. Etter hvert som lånet nedbetales stiger avdragsandelen, mens renteandelen blir lavere.

Ved denne låneformen betaler du renter og avdrag på lånet som et fast terminbeløp. Hvis du heller foretrekker å ta opp et serielån, vil avdragene på lånet være like store hver termin, men terminbeløpet vil forandres, fordi man i starten har en høyere renteandel på lånet. Rentekostnadene reduseres etter hvert som tiden går og lånet nedbetales. Dette gjør at terminbeløpet også synker etter hvert som gjelden minsker.

Mange velger imidlertid et annuitetslån, selv om denne låneformen er litt dyrere enn et serielån. Grunnen er at de månedlige avdragene er konstante, og dermed vet man hva man kan forvente å betale hver måned. Dette gir en sikkerhet som er meget attraktiv for de fleste.

Hvis man tar opp et lån til kjøp av bolig, vil dette innebære en såpass stor gjeld at folk ønsker å betale så lite som mulig i begynnelsen av låneperioden hvor man vanligvis har dårligere råd og hvor gjelden er størst. Så for å minske denne belastningen, velger mange et annuitetslån hvor man betaler det samme beløpet hver måned i avdrag.

At så mange velger 20 eller 30 års løpetid, viser at de fleste har behov for en lenger nedbetalingstid. Når man etter hvert tåler å betale et høyere terminbeløp, vil det lønne seg å inngå en ny avtale med banken slik at lånet nedbetales over kortere tid.

(Kilder: Danskebank.no, Skandiabanken.no, DN Dagens Næringsliv (http://www.dn.no/)

Serielån mest lønnsomt

Totalt sett vil et serielån bli lavere. Grunnen til dette er at man betaler større avdrag i starten av låneperioden, og etter hvert som tiden går, blir disse avdragene lavere. Dermed blir terminbeløpet litt mindre for hver gang du betaler inn til banken, og du kvitter deg med lånet i starten, og «belønnes» ved mindre avdrag i slutten av låneperioden.

På denne måten får du med et serielån et mindre lån i gjennoomsnitt enn hvis du tar opp et annuitetslån.

Hvilken type lån er mest lønnsomt ?

De fleste som søker lån er opptatt av hvilke lånetyper som er de mest fornuftige. Dersom man kan betale tilbake lånet som raskt som mulig, er dette alltid den billigste måten å finansiere et lån på. Dette gjelder for alle typer lån, fordi rentene er avgjørende for hva lånet kommer til å koste totalt sett.

Det vil si at jo kortere løpetid, jo mindre kostnader totalt. Når dette er sagt, viser det seg at folk flest behøver mer tid for å kune betale tilbake pengene de skylder. Virkeligheten tilsier at de fleste trenger lenger tid for å kunne tilbake betale pengene som de har lånt. Renten fastsettes alltid ut fra hvor stort lånet til enhver tid er.

Derfor bllir spørsmålet om hva som lønner seg, uansett låneform, varianter av hvor raskt du er i stand til å nedbetale lånet, uansett hvilken låneform du bestemmer deg for. Det er ikke mulig å gi en konkrèt fasit på hva den mest fornuftige løsningen er, ettersom lånetype avhenger av hva personen foretrekker og hans eller hennes personlige økonomi og livssituasjon. Det er opp til hver enkelt person å selv avgjøre hva som passer best i forhold til den situasjonen de befinner seg i. Om du bør velge annuitetslån eller serielån vurderes ut fra lage din egen nedbetalingsplan som er tilpasset deg og din personlige økonomi helt perfekt.

Ta også en snakk med banken om hvilket lån som passer best til deg. En tommelfingerregel er at hvis du kan betale tilbake lånet raskest mulig, er dette alltid den mest økonomiske løsningen, da du unngår rentegebyrer og andre gebyrer. Jo lenger avdragstiden på lånet er, jo mer kommer du til å betale i renteutgifter. Hvis du f.eks. betaler tilbake lånet over 15 år i stedet for 25 år, er det mye penger å spare som du heller kan bruke på andre ting.

Dette gjelder særlig hvis det er tale om et større boliglån. Hvis din økonomi tillater det og du har råd til å betale en høyere sum hver måned i starten av låneperioden, vil et serielån være den mest lønnsomme låneformen.

Likviditet og betalingsevne er avgjørende

Låntakerens betalingsevne vil alltid være det mest avgjørende. Du kan riktignok spare en del penger ved å velge en kortere løpetid på lånet, men det er likevel viktig å huske at man skal kunne betale avdragene. Hvis du ikke har mulighet til å betjene lånet, er likviditeten avgjørende for hva som er mest lønnsomt, og om du bør velge annuitetslån eller serielån.

Avdragsfritak

Uansett om du velger serielån eller annuitetslån – du har alltid muligheten til å be om avdragsfritak de første årene slik at du har litt ekstra penger mellom hendene. Det kan være til mange ulike behov og ønsker, som for eksempel oppussing av hus eller leilighet, bilkjøp eller dyrlegeregninger. Når du får avdragsfrihet på lån betaler du kun rentene på lånet.

Når noe akutt oppstår, som for eksempel en reparasjon av bilen eller vaskemaskinen, kan avdragsfritak i en kortere periode være en god løsning.

Sparing

Å opprette en sparekonto er alltid fornuftig, ettersom det lønner seg å legge av penger til uforutsette utgifter eller til fremtiden generelt. Man vet aldri hva som venter lenger fremme i tiden, og da kan det være en god idè å ha ekstra kapital i bakhånd. Ved å sette penger på en sparekonto vil du dessuten få en lavere rente, noe som taler for å legge penger til side på en sparekonto.

Hvis du har klart å spare penger hver måned, kan du velge å betale banken en ekstra innbetaling i slutten av året.