Serielån eller annuitetslån?

Tilbud oppdatert: 25/01-2022
Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
10 000 - 600 000 kr 1 - 20 år 5,11 - 20,54%
Annonselenke
 • Det er helt uforpliktende

 • Det koster deg ingenting

 • Søk lån hos 23 banker

Eksempel: Nominell rente fra 4,90% til 19,90%. Eksempel: Nominell rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/5 år, kostnad 35.858, totalt 135.858.
10 000 - 600 000 kr 1 - 15 år 5,17 - 40%
Annonselenke
 • Raskt svar

 • Vi finner det billigste lånet

 • Gratis og uforpliktende tjeneste

Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 11.31%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 43.467. Totalt 193.467
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: 25.000 kr. Nominell rente 13,49 %. Effektiv rente 27,31 %. Kostnad 3.425 kr, Totalt 28.425 kr.
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
Annonselenke
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
Annonselenke
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,86 - 24,63%
Annonselenke
 • Spar tid og penger

 • Uten forpliktelser

 • Ansvarlig långiver

Eksempel: 50 000 kr over 5 år, effektiv rente 15,2%, kostnad 19 779 kr, totalt 69779 kr.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Serielån eller annuitetslån – hva er best?

Et annuitetslån er det mest vanlige å velge i dag. Kort fortalt fungerer et annutitetslån på den måten at man betaler etter det som kalles annuitetsprinsippet, som går ut på at dersom rentesatsen ikke forandres, betaler man like store beløp så lenge man betaler tilbake på lånet.Et typisk kjennetegn ved annuitetslån er at man i begynnelsen betaler mer renter enn avdrag. Etter hver som tiden går og lånet nedbetales, blir rentene lavere og avdragene større.

Viktigste forskjeller mellom serielån og annuitetslån er at:

- Serielån har konstante avdrag, men rentedelen er variabel, slik at man ikke kan regne med en konstant rentesats. Ved denne låneformen vil rentene være høye i begynnelsen når resten av lånet er stort, og etterhvert som tiden går og lånet avbetales, vil rentedelen bli mindre, og dermed også terminbeløpene.

- Annuitetslån er en låneform hvor summen av renter og avdrag er konstante i hele låneperioden, dersom rentesatsen er på samme nivå gjennom hele perioden. Her vil avdragsdelen øke i takt med rentene, noe som innebærer at man vil være avhengig av rentesatsen. Dersom renten er på 1,5 prosent, vil avdragsdelen øke i takt med 1,5 prosent ved månedlige avdrag.

Rentedelen kontrollerer dermed avdragsdelen, ettersom avdragsdelen øker i takt med renten.

Hvilken låneform du ønsker å velge er hovedsaklig avhengig av hvilken av disse lånetypene som passer best til deg og din økonomiske situasjon. Noen ønsker å betale mye i starten, og «belønnes» ved å betale mindre etter hvert som tiden går og lånet nedbetales og betale konstante avdragsbeløp gjennom hele låneperioden. Dette lønner seg især for alle med en god betjeningsevne.

Dersom denne låneformen passer for deg, vil et serielån være det beste alternativet.

Likheten mellom annuitetslån og serielån er at man betaler renter av den til enhver tid gjenstående gjelden, mens avdragene er forskjellige i de to låneformene.

Den mest vanlige låneformen i Norge i dag er annuitetslån. Ved denne låneformen er avdragsdelen lavere i starten enn ved serielån.

Om serielån

Når du tar opp et serielån vil du alltid få en lavere sum totalt sett enn ved et annuitetslån. Det er en helt bestemt grunn til dette, og det er fordi du betaler mer avdrag i starten, og har derfor et mindre lån i gjennomsnitt enn hvis du tok opp et annuitetslån. Hvis det ikke var renter på lånene, ville avdragsdelen på begge lånene være identisk.

Når boliglånsrentene er på et lavt nivå, vil ikke forskjellen mellom annuitetslån og serielån være spesielt stor. Derfor lønner det seg å ta opp et annuitetslån når rentesatsene er lave.

Hva koster det å ta opp et lån?

Når du skal låne penger har du to muligheter når det gjelder renten - fast rente eller flytende rente. Hva du velger avhenger av det alternativet du foretrekker og hva som passer best til din situasjon og private økonomi. Flytende rente vil lønne seg mest hvis din økonomiske situasjon tillater det, da denne løsningen innebærer renteendringer i løpet av låneperioden.

Hvis du har en lavere inntekt og stram økonomi, vil fastrente være det beste alternativet.

- Med Fastrente menes det at man betaler et fast beløp over en viss periode. Denne tidsperioden er avtalt med banken på forhånd, og endringene på rentemarkedet kommer ikke til å ha noen innvirkning på ditt lån.

- Flytende vil si at rentekostnadene er avhengige av markedet – det vil si at disse varierer i takt med markedet.

Rentekostnader gir deg rett til fradrag på skatten, som utgjør 27 %. Hvis du vil regne ut kostnadene etter skatteeffekten skal du bare multiplisere resultatet med 0,72. Husk at Fastrente og Boligkreditt ikke kan kombineres.

(Landkreditt Bank: https://www.landkredittbank.no/veiledninger/verdt-a-vite-om-boliglan/)

Nedbetalingseksempler

La oss si at du tar opp et lån på 100.000 kr. med en nedbetalingsperiode på 10 år. Her vil avdragsdelen være 10.000 kr. per år.

Hvis du har valgt et serielån, deler du lånebeløpet på avdragstiden, og summen av renter og avdrag vil falle jevnt i hele låneperioden.

Nedenfor følger et eksempel på serielån og annuitetslån over fem år. De årlige etterskuddsvise terminer vises i tillegg. Grunnen til at rentedelen ikke faller like raskt som i serielånet er at avdragene ved annuitetslånet er mindre i begynnelsen av låneperioden.

Følgende eksempel viser hvor mye du må betale i renter, avdrag og totalt hvert enkelt år ved et annuitetslån og et serielån og et annuitetslån. Lånet er 100.000 kroner, renten er 6 prosent og nedbetalingstiden er 5 år. Helt til høyre ser du hvor mye mer du betaler på et serielån enn i et annuitetslån.

Serielån Annuitetslån

År Renter Avdrag Sum Renter Avdrag Sum Forskjell

1 6 000 20 000 26 000 6 000 17 741 23 741 2 259

2 4 800 20 000 24 800 4 936 18 805 23 741 1 059

3 3 600 20 000 23 600 3 807 19 934 23 741 -141

4 2 400 20 000 22 400 2 611 21 130 23 741 -1 341

5 1 200 20 000 21 200 1 343 22 390 23 741 -2 541

Er serielån billigere enn annuitetslån?

Det finnes mange meninger og oppfatninger om serielån og annuitetslån, og selv folk med økonomisk utdannelse tror på mange myter som eksisterer rundt disse låneformene. En vanlig oppfattelse er at serielån er billigere enn annuitetslån, selv om annuitetslån er den vanligste formen i dag blant disse to låneformene.

Årsaken til at et serielån er billigere enn et annuitetslån er at renteutgiftene er mindre ved serielån selv om man lånet det samme beløpet og har like lang løpetid som ved annuitetslån. Avdragene er strengere ved et serielån enn ved annuitetslån, derfor blir det samlede lånebeløpet mindre.

Dette kan illustreres i følgende eksempel:

Rentesatsen på et lån er målet vi har for å finne ut av om et lån er dyrt eller billig. I følgende eksempel forutsettes det at rentesatsen er den samme for de to lånene, og annuitetene er de samme som startsummen av renten og avdraget for serielånet. Som tidligere nevnt, er et serielån et lån hvor det betales i sum av renter og avdrag blir sakte men sikkert mindre, mens avdragene på lånet er konstante gjennom hele låneperioden.

Et annuitetslån adskiller seg ved at her er summen av rentene og avdragene de samme gjennom hele låneperioden. Dette innebærer at avdragene er nødt til stige i løpet av låneperioden. Ut fra disse låneformene er det enkelt å velge mellom fast og flytende rente ved serielånet. Dersom man velger annuitetslån, vil lånetiden variere hvis man velger flytende rente.

Eksempel

Løpetid: 5 år

Rente: 10 %

Lån: 100

I eksempelet ovenfor avdragstiden ikke spesielt lang, og derfor blir forskjellene mellom lånene ikke spesielt store. Avdragstiden i dette eksempelet er kort, og derfor blir forskjellene mellom de to lånene så små. Eksempelet viser imidlertid forskjellen mellom de to låneformene annuitetslån og serielån.

Den summen man betaler i renter og avdrag på lånet er totalt sett større ved et annuitetslån enn ved et serielån. Det beløpet lånetakeren låner - summen av restbeløpene på lånet – er høyere for annuitetslånet enn ved serielånet. Eksempelet viser også at summen av rentene som betales på lånet er på 10 prosent av summen av restbeløpene.

Dermed er rentesatsen tilbake på det beløpet det koster å låne penger.

Det viktigste er alltid å velge den låneformen som passer til din egen økonomiske situasjon og private økonomi. Låneformen du bestemmer deg for bestemmer bare avdragsstrukturen. Derfor bør den tilpasses lånetakerens likviditetsmessige situasjon.

Du har frihet til selv å velge nedbetalingstid på lånet, men en kortere avdragstid vil gi en lavere rentebetaling totalt sett. Grunnen til dette er fordi man låner mindre penger ved å velge en kortere avdragstid. Dette er den forskjellen som finnes mellom serielån og annuitetslån.

Oppsummering

Når man velger lån i dag, er det vanlig at man antar at den private inntekten kommer til å stige i årene som kommer. Derfor velger mange å ta opp annuitetslån fremfor serielån i denne situasjonen, da flere betalinger på lånet kommer på tidspunkter hvor det er enklere å betjene dem fordi sannsynligheten for at man da vil ha bedre råd er høy. En faktor som kan tale for å velge et serielån er at de fremtidige inntektene er mer usikre enn de inntektene i umiddelbar fremtid.

For alle låneformer gjelder imidlertid regelen at det er mulig å forandre på avdragsprofilen gjennom løpetiden på lånet. Hvilken låneform man velger bør alltid vurderes ut fra den økonomiske situasjonen man befinner seg i, og hvilken type lån man er mest trygg ved.