Refinansiering av gjeld

Tilbud oppdatert: 06/07-2022

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Refinansiering av gjeld

Hva er refinansiering av gjeld?

Refinansiering av gjeld er omlegging av ett eller flere eksisterende lån til et fornuftigere lån. Stort sett alle former for lån kan refinansieres, både hva angår lån med og uten pant i eiendeler, med unntak av billån, som kan være vanskelig å refinansiere med noe særlig stor vinning til følge. Refinansiering av lån kalles også av og til låneomlegging, selv om det egentlig er litt forskjell på de to.

Formålet med å refinansiere lån er ofte å få bedre kontroll og oversikt over økonomien din, særlig hvis du har flere smålån, og ikke har oversikt over dem. Da kan det ofte lønne seg å refinansiere disse lån i et større samlet lån, som kan gi en lavere rente, og sikre at all gjeld blir nedbetalt til tiden.

Slik foregår refinansiering

Du kan søke om refinansiering hos de fleste banker og finansinstitusjoner. Noen har desiderte refinansieringslån, mens andre har vanlige lån, du kan bruke til refinansiering. Enkelte finansinstitusjoner har spesialisert seg på refinansiering, og har både mulighet for rådgivning og lånemuligheter.

Refinansiering foregår oftest ved at du søker om et særlig refinansieringslån hos utlåner, og opplyser hvilke lån, du vil ha refinansiert. Blir søknaden din godkjent, skal du underskrive lånebeviset, og sende det retur til utlåner. Deretter nedbetaler utlåner hele den gjeld, du ønsker å få refinansiert, og du skal da betale tilbake ditt nye lån til utlåner. Som med alle andre lån, er lånesøknaden til refinansiering uforpliktende.

Det vil si at du har mulighet for å søke hos flere utlånere for å få det mest fornuftige tilbudet.

Når du refinansierer lån, er det særlig viktig å holde øye med utgifter til lånet. Du skal sikre deg at det rent faktisk blir både billigere og mere oversiktlig med det nye refinansieringslånet, samt at du har råd til å betale terminene. Det gjør du mest fornuftig ved å søke uforpliktende om lån hos flere lånutbydere og sammenligne tilbudene.

Da kan du se hvilket lån som er det mest fornuftige for deg.

Forberede deg på refinansiering av lån

Når du skal refinansiere gjeld, er det viktig å gjøre opp med deg selv hvorfor du refinansierer lånet ditt. Hvis det bare er fordi du vil legge om større lån til billigere rente, og du har nedbetalt lånet etter avtale, er det bare å undersøke hvor du kan få en bedre rente uten for mange kostnader i omlegging og gebyrer. Skal du ha best mulig rente, foretrekker finansinstitusjoner ofte at du har samlet alle dine bankservicer hos dem, slik at de har oversikt over dine aktiver, og du fungere som en god kunde for dem.

Har du hatt dårlig økonomi, enten det er midlertidig eller over en lenger periode, og sliter med å betale gjelden, er det viktig at du tar kontroll over økonomien før du søker om refinansiering. Du må få oversikt over all gjeld, både privat, offentlig og til finansinstitusjoner. Skylder du i skatt, studiegjeld, konkursbo eller annet, er det også viktig å få med i det samlede gjeldsbudsjettet.

Det kan sjeldent lønne seg å refinansiere gjeld til det offentlige, men er viktig å ha med for å kunne sette opp et budsjett over din økonomi, og se hvor mye du har råd til å betale ned på gjelden din og få en oversikt over inntekter og utgifter. Du kan få hjelp til dette hos banken, NAV og firmaer, som har spesialisert seg på gjeldsrådgivning. Når du vet hvor mye du skylder bort, og om det er sannsynlig at du kan få refinansiert gjelden din til en lavere kostnad, kan du begynne å søke refinansiering av gjeld.

Du bør også legge et husholdningsbudsjett og overholde dette, slik at en refinansieringspartner kan se at du har seriøse intensjoner om å forbedre økonomien din. Har du ikke råd til å betale alle gjeldsposter mens du søker refinansiering, bør du ta kontakt til de, du ikke kan betale, og informere dem om din situasjon.

Har du svært dårlig økonomi, og vanskelig for å betale terminer i det hele tatt, kan det være nødvendig å ta et mere langsiktet lån, hvor du betaler et lavere beløp, men over lenger tid. Ellers er det best å betale ned lånet ditt så raskt som mulig, slik at du slipper ut av en dårlig økonomisk situasjon. Dette er også ofte den mest fornuftige løsning.

Hvilke lån kan jeg refinansiere?

Både forbrukslån i stor og liten skala kan refinansieres. Boliglån kan også refinansieres, men går heller i kategorien låneomlegging, og foregår ofte innenfor samme bank, mens refinansiering ofte innebærer flytting av bankforretning fra en bank til en annen.

Billån er ofte unntatt mulighetene for refinansiering på grunn av flere utgifter med å omlegge billån, hvilket betyr at det sjelden er særlig mye verdi å hente i refinansiering av billån. Derfor bør du alltid kontrollere ditt billån nøye, før du underskriver.