Forbrukslån lav rente

Hvem kan få et forbrukslån?

Stort sett alle kan få et forbrukslån dersom de oppfyller de grunnleggende betingelsene banker og finansieringsselskaper stiller for slike lån. De vanligste minimumskrav som må oppfylles før en søknad om et lån uten sikkerhet kan godkjennes er krav til alder, inntekt og statsborgerskap. I tillegg krever de alle fleste lånetilbydere at lånesøker ikke har tidligere betalingsanmerkninger eller aktive inkasso-saker mot seg når han eller hun søker om et forbrukslån. Når det gjelder krav til inntekt og alder, kan dette variere fra selskap til selskap. Noen krever at søker skal ha fylt 23 år, mens andre lånetilbydere gir lån til søkere helt nede på 18 år. Kravet om fast inntekt er ikke så høyt, og ligger vanligvis på 200.000 NOK i året. Da dette er krav som de fleste kan oppfylle, vil svært mange få innvilget en søknad om et forbrukslån. Når du sender inn en søknad om et forbrukslån, foretar lånetilbyderen en kredittvurdering av deg med det samme. Dette er lovpålagt og gjøres for at bankene skal forsikre seg om at du er en kunde de trygt kan låne penger til.

Hvordan fastsettes renten på forbrukslån?

Renten på forbrukslån fastsettes alltid individuelt, det vil si etter en individuell vurdering av lånesøkeren. Banker opererer med såkalte fra-renter, det vil si den laveste rentesatsen banken kan tilby kundene sine. Disse rentesatsene kan virke svært attraktive ved første blikk, men det betyr ikke at alle kunder vil ende opp med denne renten, ettersom den er avhengig av lånesøkerens personlige økonomi, inntekt, alder mm. Derfor anbefaler vi at du sender inn flere lånesøknader, og søker lån hos minst tre lånetilbydere. Deretter vil du motta tilbud fra dem, og du kan sette deg ned og sammenligne rentesatsene opp mot hverandre. I tillegg til rentesatsen spiller faktorer som responstid, alder, om søkeren søker sammen med en annen person (medsøker), beløpsgrense og søknadsprosess med i beregningen om hvor dyrt lånet vil bli samlet sett.

Det er ikke alltid enkelt å finne det perfekte forbrukslånet som passer til din økonomi, ettersom det finnes utallige lånetilbydere og ulike lånetilbud på markedet. Forbrukslån er en god og praktisk løsning for deg som behøver penger med en gang, og du har et hav av tilbud å velge mellom på dagens lånemarked. Dette er en stor fordel for dagens forbrukere, da det gir dem både frihet, fleksibilitet og trygghet. Lånet er først gyldig når du har signert avtalen, og du kan fritt innhente tilbud og sammenligne dem med hverandre før du bestemmer deg for hvilket tilbud du helst vil ha. Du kan finne de mest lønnsomme forbrukslånene ved å innhente tilbud fra forskjellige lånetilbydere ved å bruke søkemaskinen til MONEYBANKER. Basert på dine personlige opplysninger finner den de beste og mest lønnsomme lån uten sikkerhet til deg. Lånemulighetene for personen er avhengig av flere faktorer, som inntekt, kreditthistorie, lånets løpetid og størrelse, samt personens alder. Lånemulighetene stiger i takt med lånesøkerens alder, da en høyere alder regnes som høyere sikkerhet for finansieringsselskapene. Den kanskje aller viktigste fordelen ved et forbrukslån er at det kan brukes til det du selv ønsker; lånetilbyderen stiller ingen spørsmål eller krav til hva pengene skal brukes til.

For å finne det lånet med den laveste renten er det viktig å være oppmerksom på to faktorer. Når du innhenter lånetilbud og sammenligner dem opp mot hverandre, bør du alltid holde øye med den effektive renten. I motsetning til den nominelle renten tar den effektive renten også med alle utgifter og gebyrer. Den effektive renten gir derfor et mer korrekt og representativt bilde av hva forbrukslånet faktisk vil koste totalt sett. Hvis du kun kan finne den nominelle renten på forbrukslånet, kan du spørre lånetilbyderen om å oppgi den effektive renten. Dette er noe de er forpliktet til å gjøre dersom kunder ber om det. De effektive rentesatsene på lån uten sikkerhet starter vanligvis fra 7,60% og kan gå opp til 25%. Rentesatsen du ender opp med å få avhenger av resultatet av din kredittsjekk. Bankene konkurrerer om kundene, og rentene varierer mye fra bank til bank. Derfor bør du alltid søke lån hos flere banker i tillegg til å undersøke den effektive renten. Husk at det er uforpliktende å søke forbrukslån og jo flere du søker hos, jo større sjanse har du for å finne et godt tilbud og det beste forbrukslånet som passer best til deg og din personlige økonomi.

Behandlingstid og nedbetalingstid på forbrukslånet

De fleste tilbydere av lån uten sikkerhet gir deg nå svar på dagen og oftest i løpet av få timer. Hvis du bruker BankID slipper du i tillegg å signere papirene fysisk, og ofte kan pengene utbetales samme dag du sender inn lånesøknaden. Dersom du benytter deg av en lånemegler, kan behandlingstiden være litt lengre ettersom søknaden skal igjennom flere banker