Kredittkort uten kredittsjekk

En kredittsjekk er vanlig å kjøre når et låneselskap skal vurdere om en lånesøknad kan bli godkjent eller ikke. I de aller fleste tilfellene vil en kredittsjekk bli foretatt av låneselskapet for å vurdere om lånesøkeren kan betjene lånet og som en sikkerhet for banken i og med at forbrukslån gis til lånesøkere uten at de må stille sikkerhet for lånet.

Kredittsjekken er enkel og går relativt raskt å gjennomføre og det foregår ved at den økonomiske historikken til søkeren blir gjennomgått. Her blir faktorer som gjeld, inntekt, personlige opplysninger og eventuelle betalingsanmerkninger gjennomgått. Etter at all denne informasjonen er blitt funnet og gjennomgått lages det en beregning på hvor stor sjanse søkeren har for å betale tilbake de pengene han eller hun har lånt hos banken. Kredittsjekk er derfor et viktig utgangspunkt for å bestemme hvilke lånesøkere som får godkjent søknaden om lån eller ikke.

Kredittkort på tross av betalingsanmerkninger?

Selv om mange banker og andre finansieringsselskaper krever at lånesøkerne ikke har betalingsanmerkninger, er det tross alt noen aktører på markedet som tilbyr lån til folk med betalingsanmerkninger. Men i de alle fleste tilfellene er det svært vanskelig å få innvilget en lånesøknad med betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker, da de fleste aktørene ser på dette som en trussel. Derfor er det best å forsøke å avbetale all gjeld før du søker om å få et lån, fordi det løser mange problemer. Når du har avbetalt gjelden din forsvinner også betalingsanmerkningene samtidig.

Kan jeg søke om et kredittkort uten kredittsjekk?

Når en kredittsjekk foretas, er det også andre faktorer som påvirker kredittscoren, som blant annet alder, inntekt, hvor du bor og gjeld. Du kan sende inn søknad om et kredittkort hos flere selskaper, men man vil få den samme kredittscoren hos alle selskapene. Forskjellen er at noen banker aksepterer lavere kredittscore enn andre, og det er positivt for dem som for eksempel har gjeld, høy eller lav alder eller andre ting som kan påvirke kredittscoren negativt.

Mange ønsker å få et kredittkort raskt og enkelt og helst uten en kredittsjekk. Men dette er ofte vanskelig, da de aller fleste bankene krever at søkerne blir kredittvurdert før de kan godkjenne søknaden. Det er kun få banker som er villige til å gi kunder et kredittkort uten en foregående kredittsjekk. Grunnen til dette er at kredittsjekken gir banken den informasjonen de behøver om søkeren slik at de vet om det er lav eller høy risiko å gi denne kunden et kredittkort eller et lån. Derfor er det bedre og mer lønnsomt å prøve å forbedre sin kredittscore i stedet for å forsøke å finne et finansieringsselskap som vil gi søkere et kredittkort uten kredittsjekk på forhånd.

Hvis du ønsker å ha en lav kredittgrense eller et smålån, er det imidlertid sjanse for søkere med dårlig kredittscore, da det finnes flere lånetilbydere som tilbyr lave lånesummer og kredittkort med lav kredittgrense til lånesøkere med en lav kredittscore. Noen av låneselskapene låner ut mindre summer og gir kredittkort med lav kredittgrense til personer uten å ta kredittsjekk på forhånd. Dette er riktignok ikke standard prosedyre, og det kan ta litt tid å finne et selskap som er villig til å gi kredittkort uten en kredittsjekk.

Men hvis det kun handler om små lånebeløp og lave kredittgrenser kan bankene ta en sjanse, ettersom de fleste klarer å betale tilbake små beløp selv om de har en lav kredittscore. Derfor kan det være en god løsning å søke om et kredittkort med lav kredittgrense for dem som ikke ønsker en kredittsjekk og som gjerne vil ha et kredittkort her og nå. Husk imidlertid at renten på slike kredittkort kan være høyere enn ved de fleste andre kredittkort. Samtidig er nedbetalingstiden relativt kort, ofte et par måneder. Et godt råd er å ikke låne mer penger enn det du klarer å betale tilbake innen fristen, så unngår du rentegebyrer og stor gjeld.

Noen personer med gjeldsproblemer eller betalingsanmerkninger prøver ofte å søke om å få kredittkort eller lån hos låneselskapene, men dessverre uten hell. Den vanligste grunnen til dette er ofte kredittsjekken som har gitt et for lavt score eller negativt resultat, som fører til at personen ikke vil få innvilget søknaden om et kredittkort eller et lån. Derfor er mulighetene for å søke et lån eller om et kredittkort hos låneselskapene uten en foregående kredittsjekk ikke spesielt store. De seriøse selskapene på det norske markedet foretar nesten alltid en kredittsjekk av lånesøkeren før søknaden kan bli godkjent.

Du kan imidlertid finne selskaper som vil godkjenne søknaden om et kredittkort uten en kredittsjekk først, og også på tross av negative opplysninger om søkeren, som for eksempel gjeld eller betalingsanmerkninger. Disse bankene tar dermed en høyere risiko enn de fleste andre bankene ved å gi kredittkort og lån til søkere med betalingsanmerkninger. Men de tar denne risikoen fordi de også kan vinne kunder ved å gjøre dette, og det kan bli lønnsomt i det lange løp. Noen selskaper ser altså lønnsomhet i kunder som andre selskaper helst vil holde seg langt borte i fra.

Sikkerhet for lån og lånegiverens inntjeningsmarginer

Noen kunder med en eller flere betalingsanmerkninger kan ha verdier i form av bil eller bolig som kan være nesten nedbetalt og/eller har steget i verdi i løpet av årene. Slike kunder har gode sjanser hos banker som er villige til å gi søkere kredittkort uten en kredittsjekk. Banken ser i disse tilfellene på inntekt, mulighet for å stille pant hos andre og kundens verdigjenstander. Ofte er en kombinasjon av disse faktorene tilfellet. Disse bankene ser dessuten på de totale underliggende forholdene til at lånesøkeren har gjeld eller betalingsanmerkninger, noe som de tradisjonelle bankene ofte ikke gjør, men i stedet avslår samtlige lånesøknader fra kunder med betalingsproblemer eller stor gjeld.

Hvis du tilhører denne typen lånesøkere, er det aktører på markedet som vil foreta en totalvurdering av din personlige økonomi og nedbetalingsevne for å forsøke å finne en løsning som passer til deg. Disse bankene vil helst unngå å ta en for stor risiko eller en større risiko enn de fleste bankene på markedet, men de er likevel villige til å investere tid og arbeid i gjennomgangen av den personlige økonomien til lånesøkeren. Dette er fordi lånesøkere med en komplisert økonomi og/eller økonomisk fortid krever en del mer arbeid i form av papirarbeid og gjennomgåing av fortidens hendelser og økonomi.

Banken er også kjent med det faktum at slike kunder kan ha en tendens til å fortsette å ha en noe uoverskuelig økonomi og det kan være vanskelig for dem å kvitte seg med fortidens dårlige vaner med en gang. Men det positive ved dette er at de fleste søkerne som får denne muligheten til å få et kredittkort uten kredittsjekk er svært motiverte og innstilte på å betjene kreditten de får. Banken får lønnsomme kunder i det lange løp ved å ta høyere etableringsgebyrer og høyere renter på kredittkortet enn det som er vanlig. Dette er verdt å merke seg dersom du vurderer å søke om et kredittkort uten kredittsjekk hos en av de bankene som tilbyr dette. På denne måten oppnår begge partene et lønnsomt scenario og dersom man er i stand til å betjene kreditten, kan det være en god løsning å søke om et kredittkort uten kredittsjekk hos en eller flere banker.

Ulemper ved kredittkort uten kredittsjekk

Det er verdt å være oppmerksom på de høye gebyrene banken tar for å gi kredittkort uten kredittsjekk. En annen faktor som kan være en ulempe for mange er det som kalles sikkerhet for lånet eller kredittkortet. Her kan banken gå inn og kreve at søkeren skal stille sikkerhet i andres eiendeler, som for eksempel bolig eller bil. I disse tilfellene er det ofte familie eller venner som stiller seg til rådighet for å hjelpe.

Derfor er det viktig å tenke grundig igjennom disse tingene før du evt. søker om et kredittkort uten kredittsjekk, da et mislighold av kreditten kan føre til at panteobjektet fra familie eller venner blir tvangssolgt eller at de som har stilt sin bolig eller andre eiendeler som sikkerhet må betjene lånet. Dette kan igjen medføre store konsekvenser for relasjonen mellom de personene som er involvert.

Lønner det seg å søke om et kredittkort uten kredittsjekk?

Som tidligere nevnt finnes det enkelte banker på markedet som kan gå med på å gi lånesøkere et lån eller kredittkort uten kredittsjekk og selv om søkeren har betalingsanmerkninger, fordi de setter fokus på den nåværende søkerens betalingsevne og økonomi, og ser bort fra gjeldshistorie og eventuelle betalingsanmerkninger fra fortiden.

Men det kan være vanskelig å finne en slik bank og det kan kreve en del tid og arbeidsinnsats å finne fram til et finansieringsselskap som er villig til å gi deg et kredittkort uten kredittsjekk. Slike banker er dessuten ofte ikke de mest seriøse aktørene, og derfor er det et godt råd å prøve å kvitte seg med mest mulig gjeld før du søker om et kredittkort.