Thorn TryggLån

Thorn TryggLån → Lån på dagen ✓ Lån opptil 50.000 kr. ✓ Bli forsikret mot arbeidsløshet ✓ Få betalt avdragene selv om du mister jobben → Søk nå!

155 761
Brukere hjulpet av MONEYBANKER.no

Thorn TryggLån

For deg som vil værehelttrygg

Hva betyr økonomisk trygghet for deg? Utelukker det muligheten for å ta opp et forbrukslån? Det trenger det ikke gjøre nå lenger – med Thorn TryggLån er risikoen liten for at du havner i personlig økonomisk krise som følge av å ha lånt penger uten sikkerhet. Vi skal nå se litt nærmere på hvorfor det er slik.

Først og fremst markedsfører Thorn seg som en ansvarlig lånetilbyder, og skriver selv at enhver søknad om lån vil overveies nøye med vekt på hvorvidt det er forsvarlig eller ikke å låne ut penger til den aktuelle kunden. De ønsker ikke at forbrukslånene de tilbyr skal føre til økonomisk ustabilitet – heller det motsatte. Dette er kanskje særlig tilfellet for det særegne forbrukslånet Thorn Trygglån. Dette lånet kommer nemlig med en forsikring som dekker dine månedlige avdrag i opptil 12 måneder om du skulle være så uheldig å miste jobben. Denne forsikringen fører til økt forutsigbarhet og trygghet både for deg selv og din familie, samtidig som du kan ta opp lån til nødvendige investeringer her og nå.

Muligheter og fordeler med Thorn TryggLån

Med Thorn TryggLån har du mulighet til å søke om forbrukslån på opptil 50.000 kroner. Den minste summen man kan søke om å låne er 10.000 kroner. Mulig nedbetalingstid på et såpass «lavt» lån kan settes til relativt lang – så mye som opptil fem år. Man har slik muligheten til å søke om et lån på dagen som ikke utgjør en så merkbar forskjell i sin vanlige økonomi. Dette på tross av at lånet selv kan være en sum så merkbar at den kan redde en ut av økonomisk stress som følge av uforutsette eller høyst nødvendige utgifter. Om man ønsker arbeidsledighetsforsikringen, tilkommer en ekstra avgift. Denne vil legges til ditt totale lånebeløp, og deretter fordele seg jevnt utover i form av de månedlige avdragene.

Du lurer kanskje på om rentenivået er ekstra høyt på et trygghetsfokusert lån som Thorn TrygLån? Dette er ikke tilfellet. Renten du tilbys på ditt lån vil være skreddersydd for deg og din økonomi, basert på hvor trygg tilbyderen føler seg på at du vil betale tilbake pengene i tide. En stabil og sterk økonomi vil med andre ord føre til lavere rente, og vice versa. Den laveste årlige nominelle renten som Thorn TryggLån kan tilby er forøvrig 9,90%.

Frihet uten sikkerhet

Selv om Thorn TryggLån assosieres til trygghet, finnes ikke den samme forbindelsen til begrepet «sikkerhet», slik dette brukes i den økonomiske verden. Når man bruker begrepet sikkerhet i forbindelse med forbrukslån, refererer dette til en gjenstand av verdi – ofte en fast eiendom eller et kjøretøy – som du som lånekunde har stilt som sikkerhet til ditt lån. Om du har satt leiligheten din som sikkerhet på boliglånet ditt, kan banken gi deg gunstigere vilkår fordi de har muligheten til å kreve tvangssalg av din leilighet om du ikke klarer å betale tilbake lånet. Forbrukslån, inkludert forbrukslånet Thorn TryggLån, kreverikkeslik sikkerhet. Dette betyr at du kan bruke pengene du låner på akkurat det du har lyst til. Det viktigste er at du tar opp et lån på dagen som er skikket til din personlige økonomi og betalingsevne.

Om du er usikker på hvordan du skal komme fram til hvilken betalingsevne du har, kan du henvende deg til Thorn enten gjennom ressurser på deres nettsider (blant annet budsjettskjema og råd om økonomi), eller gjennom å ta kontakt med Thorn direkte for å diskutere ulike løsninger som passer for deg. Hvis du har bestemt deg for at det er Thorn TryggLån du ønsker, vil du uansett bli kontaktet av Thorn etter at du har sendt inn din lånesøknad. Vi skal nå undersøke nærmere akkurat hva en slik lånesøknad innebærer.

Tre variabler – én månedspris

Lånesøknaden er lett tilgjengelig, og enkel å fylle ut. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på Thorns Nettsider, og deretter finne undersiden «TryggLån». Her kan du lese litt om hva lånet innebærer, samt få gode generelle økonomiske råd. Her vil du også se en månedspris-kalkulator, som er første steg i din lånesøknad. Øverst i kalkulatoren ligger en variabel som styrer lånesummen. Denne har overskriften «Hvor mye vil du låne?». Her kan du velge en sum mellom 10.000 og 50.000 kroner, med intervaller på 5.000. Rett under denne variabelen vil du finne en annen variabel, som styrer «løpetiden» eller nedbetalingstiden på lånet. Denne har overskriften «Hvor lenge?», og kan settes fra 12 til 60 måneder, inndelt i intervaller på 12 måneder.

Du kan også krysse av i en egen boks der det står «Ja takk, jeg ønsker forsikring». Når du justerer de ulike variablene for lånesum og nedbetalingstid, vil også forsikringssummen endre seg. Forsikringssummen er ganske mye lavere om din ønskede lånesum er lavere, og varierer noe ut i fra hvor lang nedbetalingstid du velger. Når du har kombinert disse tre variablene og kommet fram til en månedspris som du tenker er passende for din personlige økonomi, trykker du på den store knappen med tittelen «Søk nå».

Ukomplisert og rask prosess

Du blir nå sendt videre til selve søknadsskjemaet, som er enkelt å fylle ut. Du trenger ikke lete fram noe dokumentasjon annet enn den du trolig har i hodet fra før, da detaljerte opplysninger om din økonomi uansett vil framkomme av kredittvurderingen. Først må du fylle ut informasjon om deg som person (fullt navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse og kontonummer), og deretter om din arbeidsstatus og sivile status (arbeidsforhold, adresse, sivilstatus og antall barn). Ved å sende inn søknaden bekrefter du at du er over 20 år, og at du er fri for betalingsanmerkninger. Du må også bekrefte at du godkjenner Thorns vilkår og at det gjennomføres løpende kredittvurderinger av deg som lånekunde.

Etter at søknaden er sendt og en automatisk kredittvurdering er gjennomført, vil du bli kontaktet av Thorn. Om du tilbys en låneavtale som du er fornøyd med, kan du skrive under denne raskt og enkelt med BankID. Etter at avtalen er godkjent, får du pengene over på din private konto i løpet av samme dag, og senest den neste. Et raskt – men ikke risikabelt – forbrukslån ligger med andre ord bare noen klikk unna!