Thorn Privatlån Pluss

Thorn Privatlån Pluss » Lån til dine drømmer ✓ Lån opptil 100.000 kr. ✓ Lån uten sikkerhet ✓ Betal ut når du vil – lånet kan innfris uten gebyr → Søk nå!

151 912
Brukere hjulpet av MONEYBANKER.no

Thorn Privatlån Pluss

Et fleksibelt lån for en fleksibel økonomi

Har du vurdert å ta opp et forbrukslån, men er redd for å binde deg til faste avdrag over en lang periode? Frykt ikke – nå finnes det et forbrukslån på markedet som tar høyde for at økonomien din endrer seg over tid. Forbrukslånet Thorn Privatlån Pluss gir en fleksibilitet litt utenom de vanlige: du kan velge å endre din nedbetalingsplan underveis, uten at dette byr på ekstra kostnader. Du kan blant annet velge å sette ditt forbrukslån på pause for en gitt periode. Gunstig om du plutselig må forholde deg til uforutsette utgifter uten å måtte tenke på at nedbetaling av lån kommer på toppen av disse. I omvendt tilfelle – om du plutselig befinner deg i en situasjon der du har mer penger mellom hendene enn du forventet – kan du velge å innfri hele lånet ditt med én gang.

Men, i tillegg til å være et særlig fleksibelt forbrukslån, oppfyller Thorn Privatlån Pluss de gjengse ønsker som mange har i forbindelse med å inngå avtale om et forbrukslån. Vi skal nå se litt nærmere på de generelle vilkårene og fordelene knyttet til Thorn Privatlån Pluss.

Generelle muligheter og vilkår

La oss nå gå inn på hva, helt konkret, Thorn Privatlån Pluss kan tilby deg som lånekunde. For mange vil det mest interessante være å vite hvor mye eller hvor lite man kan låne. Med Thorn Privatlån Pluss kan du låne mellom 10.000 og 100.000 kroner. Et relativt stort spekter, som kan tjene alt fra små til store formål. Kanskje trenger du noen tusenlapper til nye hvitevarer – eller kanskje trenger du en større sum til å dekke kostnadene knyttet til et oppussingsprosjekt? Du velger selv – basert på din egen og bankens vurdering av din betalingsevne – hva som passer best for din økonomi.

En fordel med Thorn Privatlån Pluss er at spekteret for nedbetalingstid også er bredt. Du kan velge en nedbetalingstid fra ett til seks år. Et lite lån med lang nedbetalingstid vil være et lite inngrep i ditt månedlige budsjett, mens et stort lån med kort nedbetalingstid vil være en mer markant, og naturlig nok raskere overstått, utgift i din månedlige økonomi. Mange er også opptatt av hvilken rente man kan få på sitt forbrukslån. Rentenivået på Thorn Privatlån Pluss vil variere ut i fra størrelsen og nedbetalingstiden på lånet, samt din betalingsevne. Den laveste årlige renten som Thorn Privatlån Pluss tilbyr, ligger på 9,90%.

Frihet uten sikkerhet med Thorn Privatlån Pluss

Når man hører ordene «uten sikkerhet», kan det oppstå ulike spørsmål og assosiasjoner. Uten sikkerhet for hvem? For kunden eller for banken? Og er sikkerhet det samme som trygghet? Er det noe jeg vil stå uten? La oss raskt komme til bunns i noen av disse spørsmålene.

Det inngår i selve begrepet forbrukslån at dette er et lån uten sikkerhet. Den typen sikkerhet man snakker om da, er sikkerhet i form av at lånet er tilknyttet en gjenstand av verdi – som regel en eiendom eller et kjøretøy. At et lån på dagen gisutensikkerhet betyr at du ikke trenger å «risikere» bilen eller leiligheten ved å ta opp lånet. Av dette følger også at lånetilbyderen, i dette tilfellet Thorn, ikke kommer til å legge seg opp i hva du ønsker å bruke pengene på. Om du innfrir kravene som stilles til de som ønsker seg Thorn Privatlån Pluss, kan du med full frihet bruke de lånte pengene til hva du vil.

Trygghet for Thorn – trygghet for deg

«Uten sikkerhet» må altså ikke forveksles med «uten trygghet», da trygghet er noe Thorn mener å strebe etter i sin låneformidling. En slik trygghet styrkes for banken gjennom en kredittvurdering, og for kunden gjennom tilpassede tilbud. Relatert til dette kan man lese følgende på Thorns nettsider om Thorn Privatlån Pluss: «Det er også viktig at økonomien din henger godt sammen. Så hvis vår kredittvurdering viser at et annet låneprodukt passer bedre til din økonomi, vil vi foreslå dette i stedet».

Kredittvurderingen det her refereres til, vil gjennomføres av deg etter at du har sendt inn din søknad om å inngå låneavtale med Thorn Privatlån Pluss. Vi skal straks gå nærmere inn på hva søknaden for Thorn Privatlån Pluss innebærer, men først noen ord om kredittvurderingen: I kredittvurderingen vil det framkomme opplysninger om din private økonomi, slik som inntekt, skatt og gjeld. Det vil også framkomme hvorvidt du har betalingsanmerkninger. Om du har betalingsanmerkninger kan det være vanskelig å få forbrukslån, men lånetilbyderen Thorn tilbyr seg å hjelpe sine potensielle kunder med å finne den mest passende lånepakken gjennom personlig rådgivning. Tryggere for banken, og ikke minst: tryggere for deg.

Hvordan søke om Thorn Privatlån Pluss

Nå som du har fått vite hvilke muligheter og fordeler Thorn Privatlån Pluss kan gi, er det på tide å gjennomgå hvordan du går fram for å søke om et slikt forbrukslån. Det hele er ganske enkelt, da du kan fylle ut et skjema direkte på Thorns hjemmesider. Det første du må gjøre da, er å kombinere de to variablene lånesum («Hvor mye vil du låne?») og nedbetalingstid («Hvor lenge?») på ulike måter til du får fram en månedspris som du er fornøyd med. Når du er fornøyd med månedsprisen, trykker du «Søk nå».

Du tas nå videre til et søknadsskjema der du skal fylle inn dine opplysninger i to deler. Den første er knyttet til deg som person, og den andre til din bolig- og sivilstand. I førstnevnte del bes du opplyse om ditt navn, personnummer, telefonnummer og kontonummer, samt din e-postadresse. I andre del etterspørres opplysninger om ditt arbeidsforhold, din adresse, ditt postnummer og -sted, din sivilstatus, samt hvor mange eventuelle hjemmeboende barn du har.

Fra søknad til saldo med digital signatur

Etter at du har fylt ut skjemaet og godkjent de tilknyttede vilkårene, vil den tidligere nevnte kredittvurderingen gjennomføres. Thorn lover svar innen én time om du søker innenfor deres arbeidstider. Om du blir tilbudt en låneavtale, kan denne skrives under direkte med BankID. Du kan ha pengene på konto allerede samme dag – raskt og enkelt. Lån på dagen med Thorn Privatlån Pluss.