Sammenlign forbrukslån - se etter dette når du sammenligner forbrukslån

For å sammenligne forbrukslån må du undersøke en rekke forskjellige opplysninger. Her er de fire punkter du må vurdere for å sammenligne forbrukslån.

Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
10 000 - 600 000 kr 1 - 15 år 5,17 - 40%
Annonselenke
 • Raskt svar

 • Vi finner det billigste lånet

 • Gratis og uforpliktende tjeneste

Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 11.31%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 43.467. Totalt 193.467
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: 250.000 kr. over 5 år, effektiv rente 14,87%, Etableringsgebyr 950 kr, totalt 392.901 kr.
10 000 - 600 000 kr 1 - 20 år 5,11 - 20,54%
Annonselenke
 • Det er helt uforpliktende

 • Det koster deg ingenting

 • Søk lån hos 24 banker

Eksempel: Nominell rente fra 4,90% til 19,90%. Eksempel: Nominell rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/5 år, kostnad 35.858, totalt 135.858.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
Annonselenke
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,86 - 24,63%
Annonselenke
 • Spar tid og penger

 • Uten forpliktelser

 • Ansvarlig långiver

Eksempel: 50 000 kr over 5 år, effektiv rente 15,2%, kostnad 19 779 kr, totalt 69779 kr.
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
Annonselenke
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Sammenlign forbrukslån

Lånemarkedet er veldig stort, med mange nye finanstjenester på markedet. Trenger du å ta forbrukslån, er det viktig å sammenligne forbrukslån, og overveie hvilke tilbud som er mest fornuftige for deg.

Det finnes mange forskjellige former for forbrukslån i alle prisklasser, og derfor må du ha et lån som passer deg. Lånet skal gjerne være billigst mulig, og ha lavest mulig renter og gebyrer. Utover at lånet skal ha lave kostnader, skal du kunne låne den summen du trenger, og du skal overveie hvor lang tid du trenger til å betale tilbake lånet, og hvor mye du kan betale tilbake hver måned.

Dessuten stiller de fleste lånutbyder noen formelle krav til deg i forhold til alder, inntekt og kredittverdighet, og disse kravene må du også kunne leve opp til for å få godkjent lånet ditt. Slik er det en rekke parametre som skal oppfylles for å finne det mest fornuftige forbrukslånet til deg.

Dette skal du se etter når du sammenligner forbrukslån

De lovmessige krav til markedsføring av forbrukslån er ganske strenge i Norge. Derfor kan du være ganske sikker på at du får den informasjonen du har krav på, for å kunne velge hvilket lån som passer deg best. Noe av informasjonen kan være langdryg og stå på side 10 i låneavtaler, men likevel være viktig.

Derfor er det viktig å lese gjennom hele låneavtalen, før du underskriver. Det er kanskje en kjedelig jobb, men den kan spare deg for mange tusen kroner, og bli den beste timelønnen, du noensinne har fått.

For å sammenligne forbrukslån må du se på en rekke forskjellige opplysninger.

Hvor mye du betaler for forbrukslånet ditt, avhenger av renten banken krever for lånet, og hvilke gebyrer du må betale for det. Den totale kostnaden er også avhengig av lånesummen og nedbetalingstid. Derfor kan det være vanskelig å sammenligne forbrukslån, siden prisene sjeldent er nøyaktig sammenlignbare.

Lovmessig sett skal lånets kostnad oppgis i et 'representativt eksempel' i reklamer og omtale. Det vil si at for like typer lån, skal prisen beskrives med like lånebeløp og lik nedbetalingstid. Da kan du som kunde vurdere hvilke tilbud som er relevante for deg.

For at du kan sammenligne forbrukslån må du vurdere fire parametre:

1. Effektiv rente

Dette er den viktigste opplysningen i låneavtalen din. Den effektive renten er viser hvor mye lånet koster per år. Alle rentekostnader og gebyrer er inkludert i den effektive renten.

Skal du sammenligne forbrukslån, bør du da velge det lånet, som har lavest effektiv rente. De fleste lånutbydere opererer også med nominell rente. Denne renten er den løpende pålydende rente for lånet, vanligvis oppgitt per år. Du må ikke forveksle nominell rente med den effektive renten, som er høyere, og oppgir den totale kostnad for lånet.

2. Totalbeløp

Totalbeløpet er summen av lån pluss andre kostnader som inngår i din betaling til lånutbyder. Totalbeløpet er beregnet ut fra at du som kunde overholder låneavtalen, og det ikke bliver lagt på morarente eller andre straffgebyrer for sen betaling. Du kan se hva du skal betale i rene kostnader ved å trekke lånebeløpet fra totalbeløpet.

Summen du har igjen, er den rene kostnaden av lånet. Lånutbyder skal også opplyse totalbeløpet.

3. Etableringsgebyr

Det er ikke alle lånutbyder som krever etableringsgebyr. Etableringsgebyr er en engangskostnad som betales ved utbetaling av lånet ditt. Det kan både være en prosentdel av lånet, eller et fast beløp.

Etableringsgebyret er tatt med i den effektive renten, og derfor oppgitt som en del av lånets totale kostnader. Når du sammenligner forbrukslån, og ser på etableringsgebyr, må du overveie størrelsen på lånet og nedbetalingstid i forhold til etableringskostnaden.

Skal du låne en større sum, er det derfor lurt å få et lån med fast etableringsgebyr i stedet for et prosentuelt etableringsgebyr, som da kan bli veldig dyrt. Tar du ut kortsiktet lån med kort nedbetalingstid, bør størrelsen på etableringsgebyret tas med i vurderingen. Dyre etableringsgebyr kan da fordyre lånet vesentlig iforhold til den totale kostnaden.

Ved langsiktige lån er det viktigst at rentesatsen er lav, siden du kommer til å betale over lang tid, og høye renter dermed kan bli ganske dyrt. Derimot er etableringsgebyr et engangsgebyr, som du ikke skal betale igjen.

4. Lånebeløp og nedbetalingstid

Lånebeløp og nedbetalingstid viser forutsetningen for hvordan lånutbyder har beregnet effektiv rente og totalbeløpet du betaler for lånet ditt. Prosentsatsen i renten er tatt av lånesummen, så jo større sum du låner, jo større bliver beløpet som prosenten tilsier. Eksempelvis er 7% av 1000 kroner bare 70 kroner, mens 7% av 100.000 kroner er 7000 kroner.

Totalbeløpet du betaler for lånet bygger på lengden av nedbetalingstiden – jo lengre tid du bruker på å betale lånet ditt, jo flere penger må du legge i renter, fordi du betaler over flere omganger, enn ved kortere nedbetalingstid. Det er som oftest mulig å betale ned lån raskere enn opprinnelig avtalt, og da kan man slippe billigere i renteutgifter, hvis man for eksempel får en bedre lønnavtale, eller arver penger.

SEF-skjema gjør det letter å sammenligne forbrukslån

I 2010 innførte EU et standardskjema som skal gi kunder bedre oversikt over informasjoner i låne- og kredittavtaler. Dette skjemaet kalles for SEF-skjema og navnet står forStandardiserte Europeiske opplysninger om Forbrukerkreditt. Dette skjemaet er også innført i Norge, og det er påbudt at lånutbyder leverer et SEF-skjema til låneansøkere.

Skjemaet er likevel ikke så godt kjent blant norske lånekunder. Meningen med SEF-skjemaet er at det skal være enklere å sammenligne forbrukslån og andre lån, slik at kunden lettere finner den mest fornuftige avtalen i ett stort marked.

SEF-skjeamet skal fylles ut av lånutbyder, og skal blant annet inneholde informasjon om lånutbyder med kontaktinformasjon, lånebeløp, kostnad for lånet, med både nominell og effektiv rente, pluss gebyrer. Dessuten skal det inneholde informasjon om muligheter for å endre kostnadene til lånet i løpet av avtaletiden, og nedbetalingstiden, samt kostnader for ubetjente lån med morarente, purregebyr og inkassokostnader.

Dette skjemaet skal leveres til alle kunder, som inngår låneavtaler og er ofte vedlagt selve låneavtalen. Utover at det gir et mere oversiktlig overblikk over låneavtalen din, er det også bra å ha som oversikt over det viktigste inneholdet i låneavtalen. Et SEF-skjema er overkommelig lesning for de fleste, så om man ikke får lest hele kontrakten, bør man som minimum lese SEF-skjemaet.

Er det noe i skjemaet du ikke skjønner, eller som er uklart, skal du kontakte långiver for å få oppklart spørsmålene. Du har krav på å få all informasjon som er nødvendig for å treffe et valg vedrørende lån, og å få svar på alle dine spørsmål vedrørende lånet ditt. Retningslinjene for SEF-skjemaet skal gjøre det enklere både å søke lån, samt å sammenligne forbrukerlån og andre lån, slik at kunder har en reel mulighet for å sammenligne forbrukslån.

Hvordan beregnes prisen på forbrukslånet ditt?

Når du skal sammenligne forbrukslån det greit å vite hva som kan påvirke prissettingen på forbrukslån. Prisen på forbrukslånet ditt utgjøres som sagt av renter og gebyrer. Gebyrene ligger vanligvis fast for de fleste lån, men renten varierer ganske mye.

Renten bliver påvirket både av rentemarkedet, og av den individuelle vurderingen av deg som kunde.

Når din lånesøknad vurderes, ses den i forhold til din innkomst, eiendom og annen gjeld. Lånutbyder undersøker kredittverdigheten din, og dette påvirker rentenivået. I jo høyere grad långiver ser deg som en god kunde med mulighet for å overholde låneavtalen best mulig, jo lavere rente bør du prinsipielt få.

Dette omtales ofte som betalingsevne og betalingsvilje.

Har du høy inntekt, lite annen gjeld og god kredittverdighet, bør dette gi deg en lavere rente. Kan du stille eiendom til sikkerhet for lånet, bør renten også bli lavere. Selv om individuelle vurderinger kan gi deg en bedre rente, skal banken lovmessig bruke en representativ rentesats i markedsføring slik at du har en reell mulighet for sammenligne forbrukslån.

Derfor vil du først få din endelige rentesats når har søkt om lån, og avvik fra rentesatsen vil ikke være store.

Rentenivået kan heller ikke komme under et visst nivå, for långiver skal også tjene penger på lånet. Dette bestemmes av finansmarkedet. Finansmarkedet påvirkes av mange forskjellige faktorer, og det er ganske komplisert saker.

Som kunde er det viktigst å vite at Norges Banks foliorente, eller styringsrente, kan brukes som sammenligningsgrunnlag for å vurdere renten ved sammenligning av lån. Foliorenten er den renten lånutbyder selv betaler hos Norges Bank for å ha en foliokonto der. Finansinstitutters foliokonto svarer til vanlige bankkunders brukskonto. Du kan se den aktuelle foliorenten på Norges banks nettside.

Utlåners rente til deg vil da alltid ligge høyere enn foliorenten, slik at banken kan tjene penger på utlån, og betale for utgifter til personale, kontorer osv. Andre faktorer kan også påvirke lånerenten, blant annet lånutbyders behov for pengesikkerhet og og graden av betjening av andre utlån.

Kilder:

Forbrukerombudet