OPP Finans

OPP Finans » Få unike fordeler og sikkerhet ✓ Lån opptil 500.000 kr. ✓ Rente fra kun 7,5% ✓ Trygt og raskt med BankID → Søk nå!

167 916
Brukere hjulpet av MONEYBANKER.no

OPP Finans

Det du trenger å vite om forbrukslånet fra OPP Finans

Forbrukslånet fra OPP Finans gjør det mulig for deg å låne fra 10.000 opptil 500.000 kroner, og den laveste rentesatsen ligger på 7,5 prosent. Forbrukslånet kan brukes til akkurat det du vil, som vil si at utgifter som oppussing, refinansiering eller uforutsette utgifter lett kan dekkes av et slikt lån.

Forbrukslånet fra OPP Finans kan du søke om direkte på nettet, og du får svar i løpet av den samme dagen. OPP finans lover også rask overførsel av pengene til konto, om man får lånet innvilget.

Det lille ekstra hos OPP Finans

Når du søker om forbrukslån hos OPP Finans med det formål at du ønsker refinansiering, tilbyr OPP Finans også å hjelpe deg med dette. Med slik hjelp kan du som har flere eller uoversiktlige lån hos ulike tilbydere, få bedre orden i økonomien. Dessuten kan man få bedre vilkår med tanke på rentenivå og nedbetalingstid, om man refinansierer og samler lånene sine hos én tilbyder, slik OPP Finans tilbyr.

OPP Finans har også sin egen lånekalkulator, som gjør det lettere for deg å finne ut hvilket lån som passer for deg, og hvor stort lån du er i stand til å betjene med dine reelle faste inntekter og utgifter. Kalkulatoren viser deg dette i form av den månedlige utgiften du må regne med for det aktuelle lånet.

Du som allerede er lånekunde hos OPP Finans kan søke om mer lån gjennom en forenklet søkeprosess.

Hvordan går jeg fram for å søke forbrukslån gjennom OPP Finans?

På nettsiden til OPP Finans ligger det et skjema som inneholder en integrert lånekalkulator. Helt i begynnelsen kan du trekke i to knapper som styrer hver sine variabler: «Lånebeløp» og «Nedbetalingstid». Den korteste nedbetalingstiden man kan stille inn er på 1 år, og lengste nedbetalingstid er på 13 år. Lånebeløpet kan stilles inn fra ti tusen til fem hundre tusen, inndelt i intervaller på fem tusen.

Når du har justert disse to variablene, får du oppgitt en månedspris ved 7,5% rente, som er den laveste renten OPP Finans tilbyr. Hundre tusen kroner nedbetalt over fem år gir for eksempel en månedspris på 2073 kroner, og to hundre tusen over sju år gir en månedspris på 7133 kroner. Du kan selv prøve deg fram med ulike kombinasjoner i kalkulatoren.

Videre bes du fylle inn en rekke detaljer om deg selv, din husstand og din økonomi. Vi skal nå se litt nærmere på disse detaljene.

Prosessen, steg for steg hos OPP Finans

Først bes du fylle inn fødselsnummer. Deretter ditt mobiltelefonnummer, din e-postadresse og din sivile status. Du blir også bedt om å fylle ut hvor mange barn du har under 18 år. I neste rute bes du informere om hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke. Om du ikke er norsk statsborger, blir du bedt om å fylle inn hvor mange år du har bodd i Norge. Videre må du fylle inn hvilken boform du har, og ut i fra hvilken du velger, må du fylle inn ekstra informasjon. Om du ikke eier leiligheten du bor i, må du for eksempel fylle ut hvor mye du betaler i leie. Du må dessuten velge fra og med hvilket år og hvilken måned du har bodd på denne adressen.

Du bes også informere om hvilken arbeidssituasjon du befinner deg i. Om du er ansatt, bes du fylle inn hvor lenge du har vært det, samt hvilken inntekt du har per måned (etter skatt), og per år (før skatt).

Om du har ønsker å søke om forbrukslån hos OPP Finans sammen med en annen person, får du også sjansen til å fylle inn alle de hittil nevnte opplysningene om denne personen. Etter at du har fylt inn informasjonen om deg og din eventuelle medsøker, bes du oppgi hvilken type gjeld du har fra før, hvis du har dette. Du har muligheten til å legge inn flere ulike typer gjeld, henholdsvis boliglån, forbrukslån, kredittkortgjeld, billån, studielån og «annet». For hver gjeldstype du oppgir, bes du fylle inn gjeldsbeløpet og utgiften du har på det aktuelle lånet per måned. Om du allerede har andre forbrukslån eller kredittkortgjeld, bes du oppgi hos hvilken lånegiver du har dette. Etter at du har fylt inn all din nåværende gjeld, bes du bekrefte at all gjeld er oppgitt.

OPP Finans ber deg også informere om hvor du har hørt om OPP Finans, samt hva lånet du søker om skal brukes til. I sistnevnte kategori får du en rekke ulike svaralternativer, som for eksempel «bil», «refinansiering», og «betaling av regninger». Til slutt bes du svare på om du vil motta ytterligere informasjon fra OPP Finans.

Hva skjer ved innsending?

Å sende inn skjemaet er uforpliktende, og søknaden din er tilgjengelig for endring i sju dager, om du ikke ønsker å fylle ut hele og sende den med én gang. Når du har sendt inn søknaden, får du et tilbud med én gang, som du kan velge å signere gjennom å bruke bankID, eller ved å signere på papir. I noen tilfeller vil du måtte sende inn ekstra dokumentasjon, for eksempel dokumentasjon på inntekt for deg og din eventuelle medsøker. OPP Finans vil også be om din og din eventuelle medsøkers selvangivelse.

Det vil dessuten foretas en sjekk av detaljene du fyller ut i skjemaet. Dersom OPP Finans finner avvik mellom det du har meldt inn og det de finner ut gjennom en slik sjekk, vil lånet ikke innvilges. Dette gjelder for eksempel oppgitt lønn og oppgitt gjeld. Det er i tillegg noen generelle krav søkeren må innfri, som at du må være over 21 år gammel, tjene minst 200.000 kroner i året, samt ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Om du innfrir kravene som lånetaker hos OPP Finans, settes pengene over på kontoen du har oppgitt i søknadsskjemaet, i løpet av kort tid. Praktisk for deg som har en stabil økonomi, men som trenger raske penger til uforutsette formål.

Du kan lese mer om forbrukslånet fra OPP Finans her, hvor du også finner søknadsskjemaet med den integrerte månedspriskalkulatoren.