Hvor mye kan vi låne?

Som par kan dere ofte låne mere enn som enkeltpersoner. Bruk lånekalkulator for å finne deres felles lånesum. Slik kan dere legge budsjett for felleslån.

151 912
Brukere hjulpet av MONEYBANKER.no

Hvor mye kan vi låne?

Skal du låne penger, er det viktig å låne rette summen – det variere alt etter både hva dere skal kjøpe, og hvilken økonomi dere har. For å få godkjent lånesøknad og få et fordelaktig lån, er det viktig at dere forbereder dere litt på låneprosessen.

Budsjett

Skal du finne ut hvor mye du kan låne, avhenger det også av hvilke lån det er snakk om. Sikrede lån, eksempel vis boliglån eller billån, gir banken større sikkerhet for å få penge tilbake, siden banken har pant i en eiendel tilsvarende verdien av lånet. Derfor kan dere som en tommelfingerregel også låne høyere beløp, hvis det handler om sikrede lån.

Skal dere ta et usikret lån, eller forbrukslån, der banken ikke har pant i en eiendel, og det heller ikke finnes en kausjonist for lånet, kan dere låne færre penger, og lånesummen vurderes utelukkende i forhold til deres nåværende økonomi og annen gjeld.

Når dere skal ta lån, er det lurt å legge budsjett, hvis dere ikke allerede har et. Der skal dere skrive inn alle utgifter og inntekter månedsvis på forhånd, slik at dere har en plan over hva pengene skal brukes på. Deretter er det smart å lage et regnskap over hvordan dere faktisk har brukt pengene på slutten av måneden, slik at dere kan se hva pengene har gått til. Da blir det lettere å se hvor man har mulighet for å kutte i budsjettet, og hvor det kan være nødvendig å legge til flere penger. Dermed kan dere også se hvor mye overskudd dere har, og ut fra det overskuddet, kan dere vurdere hvor mye dere har råd til å betale i terminbeløp på lån hver måned. Husk at det er en god ide å legge inn litt ekstra rom for uforutsette utgifter og en liten oppsparing. Dere kan bruke budsjettverktøy fra banken, eller bruke SIFOs referansebudsjett.

En annen side av saken er hva dere låner penger til. Boliglån og billån sier seg selv, og da må dere overveie hvor stort, nytt og fint det skal være, kontra rådightsbeløp og behov.

Overveier dere å ta forbrukslån, kan det anvendes til akkurat det, dere vil bruke pengene på. Mange tar forbrukslån til oppussing, kjøp av hvitevarer eller kanskje til uforutsette utgifter som reparasjon av bilen. I siste fall kan det være en bestemt nødvendig sum, dere må betale, men det er fortsatt viktig å sikre at dere har råd til å betale tilbake lånet. Da må dere sikre at dere finner det mest fordelaktige lån. Moneybanker anbefaler å bruke vår lånekalkulator, når dere skal gå gjennom lånetilbud, for å se hvilke som gir dere best betingelser.

Skal dere pusse opp eller annet med et variabelt budsjett, er det viktig å sette opp et budsjett for prosjektet. Da kan dere overveie hvor dere kan få laget det billigst, om dere kan lage noe selv, osv. for å få en rimelig utgift.

Hvor mye inntekt kan gå til lån?

Fra januar 2017 ble boliglåneforskriften strammet inn, slik at man ikke kan låne mere enn maks fem ganger husholdningen bruttoinntekt. Dette er tilfellet huslån, som løper lenge og ofte har lavere rente enn både billån og forbrukslån, og dermed ikke nødvendigvis så høye terminbeløp.

Det viktigste er at betjeningsevnen ikke strekkes for langt, og ikke nødvendigvis hvor stor del av innkomsten som går til lån. Har dere få utgifter i forhold til lønninntekt, kan man over en kortere periode tåle en del utgifter til lån. Det er ikke god økonomi på lang sikt, da man som oftest vil få mere ut av pengene ved å spare opp eller invester, fram for å betale til lån. Har dere derimot mange utgifter i forhold til inntekter, må dere enten kutte i utgiftene eller aksepter at det ikke er plass til høye lån i deres nåværende økonomi.

Mange utlånere har kalkulatorer for låneevner, basert på inntekt, eksisterende gjeld og antall personer i husstanden inkludert barn. De kan gi et fingerpek om hvor store lån den enkelte finansinstitusjon er villig til å godkjenne i den enkelte situasjon.

Billigere lån med partner

Fordelen med å være felles om et lån, er at to personers økonomi stort sett alltid er bedre enn en enkeltpersons økonomi. Dere har mulighet for å dele på utgifter, og de fleste par har to inntekter. Dermed blir dere også bedre stillet, hvis dere låner sammen. Det kan bety at man kan få lavere rente, og billigere lån, eller at man kan få høyere lån som par, enn som enkeltperson. Er dere to som skal utføre et felles prosjekt, er det lurt å være med på lånet begge to. Når dere skal betale ned lånet, er det også viktig at begge parter betaler ned. Man kan skrive en intern kontrakt, der begge parter skylde halvparten av lånet. I tilfelle av samlivsbrudd er dette lurt,slik at man ikke risikerer å stå for nedbetaling av hele lånet, som partneren opprinnelig skulle ha vært med til å betale ned.