Forbrukslån og lav rente

Hvordan få mest fornuftige rente på forbrukslånet – les hvordan renten påvirker lånet ditt, og få tips til hvordan du finner den mest fornuftige renten!

Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
10 000 - 600 000 kr 1 - 15 år 5,17 - 40%
Annonselenke
 • Raskt svar

 • Vi finner det billigste lånet

 • Gratis og uforpliktende tjeneste

Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 11.31%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 43.467. Totalt 193.467
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: 250.000 kr. over 5 år, effektiv rente 14,87%, Etableringsgebyr 950 kr, totalt 392.901 kr.
10 000 - 600 000 kr 1 - 20 år 5,11 - 20,54%
Annonselenke
 • Det er helt uforpliktende

 • Det koster deg ingenting

 • Søk lån hos 24 banker

Eksempel: Nominell rente fra 4,90% til 19,90%. Eksempel: Nominell rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/5 år, kostnad 35.858, totalt 135.858.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
Annonselenke
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,86 - 24,63%
Annonselenke
 • Spar tid og penger

 • Uten forpliktelser

 • Ansvarlig långiver

Eksempel: 50 000 kr over 5 år, effektiv rente 15,2%, kostnad 19 779 kr, totalt 69779 kr.
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
Annonselenke
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Forbrukslån – mest fornuftige rente

Med et forbrukslån får du penger til det du trenger, når du trenger det. I tillegg stilles mange lån uten sikkerhet, altså uten at banken har en garanti for lånets tilbakebetaling. Dette gjenspeiles ofte i rentenivået.

Lånetilbyderne løper en større risiko når du får låne penger uten å stille garanti for lånet. For å gjøre denne risikoen noe mindre, stiller de fleste lånetilbydere en litt høyere rente ved forbrukslån enn andre typer lån. Noen vil påstå at forbrukslån blir unødvendig dyre på grunn av dette, men de fleste vil nok godt kunne forstå at man gjerne vil ha en liten form for sikkerhet når man låner penger til andre, selv om man er bank.

Det er dessuten heller ikke slik at forbrukslån automatisk er dyre, det finnes mange gode lån med gode vilkår ute på markedet, og med en fornuftig bruk behøver et forbrukslån slettes ikke å være dyrt, men kan tvert imot være en god måte for deg å realisere dine drømmer på.

Hva er renter?

Penger er dessverre ikke gratis, noe de aller fleste av oss er klar over. Når du låner penger koster dette også penger, og denne kostnaden blir beregnet inn under det vi kaller ‘rente’. Det er altså en viss sum, ofte en viss prosentandel, av de pengene du ønsker å låne, som lånetilbyderen krever i tillegg som godtgjørelse for å ha tilbudt deg lånet.

På mange måter er renten også den måten lånetilbyder dekker inn den tidligere nevnte risikoen med å låne ut penger. Av den grunn vil rentenivået variere fra bank til bank, fra lån til lån, og fra låner til låner. Renten regnes pr. år, så si man låner 1000kr med en rentesats på 8% vil lånet ditt etter ett år ha kostet deg 1080kr.

Nominell og effektiv rente

Når du skal se etter og sammenligne de ulike forbrukslånene vil i de fleste annonser se den nominelle renten som bankene tilbyr. Denne prosenten er som regel en del lavere enn hva som kalles den effektive renten, den renten du faktisk burde se på når du søker etter forbrukslån. Den effektive renten inkluderer nominell rente, men har i tillegg tatt høyde for de kostnadene som følger med lånet, kostnader som etablerings- og termingebyr.

Den effektive renten er hva du altså i realiteten betaler, og derfor burde du alltid sammenligne lån basert på denne renten før du bestemmer deg for hvilket du vil søke. Bruker du MONEYBANKER.no’s sammenligningstjeneste vil den effektive renten oppgis under hvert av søkeresultatene, slik at du enkelt kan se hva de ulike lånene tilbyr.

Mest fornuftige rente på forbrukslånet

Forbrukslån har som regel en høyere rente enn for eksempel boliglån. Dette kommer man dessverre ikke utenom, mest fordi det er kortsiktige lån som er tenkt å skulle betales tilbake innenfor et kortere tidsperspektiv. Risikoen er høyere ved forbrukslån enn boliglån, og renten vil dermed også alltid være høyere, men det betyr ikke nødvendigvis at den behøver å være ekstremt høy.

Det viktige når du ser etter et lån med lav rente er bare å huske at det oftest reklameres med nominell rente, og at den effektive renten ofte er langt høyere. Likevel finnes det også forbrukslån der den effektive renten ligger under 10%, men selv et rentenivå på 12-18% er å anse som ganske lavt. Det virker kanskje skremmende ved første øyekast, men man skal huske at de beløpene man låner langt ifra er så høye som beløpene i et boliglån, og renten er derfor mindre skummel enn hva den kan se ut som.

Renten vil også være påvirket av hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Ofte vil renten bli lavere jo lengre nedbetalingsperiode du velger, og motsatt høyere for en kortere nedbetalingsperiode. Før man søker om lån burde man sette opp et budsjett for å se hva man vil kunne betale i avdrag pr. måned.

Når du vet hva du kan avse, vil du ved hjelp av en lånekalkulator kunne se hvor lang nedbetalingstid ditt ønskede lånebeløp har. Du vil også kunne se hvordan det månedlige beløpet endrer seg når du endrer nedbetalingstiden, og du vil få en oversikt over hvor mye renter du betaler totalt. Selv om renten vil være høyere ved kortere nedbetalingstid, kan det godt være at du totalt sett betaler mindre fordi du betjener lånet ditt raskere. Ved hjelp av lånekalkulatoren kan du gjøre en beregnet vurdering på om du ønsker en kort nedbetalingsperiode med en høyere rente, eller en lengre nedbetalingstid med lavere rente.

Du kan altså til dels påvirke selv hvor lav rente du vil få på forbrukslånet ditt.

Flytende og fast rente

Andre begrep som brukes om rente er hvorvidt den er flytende eller fast. Som hovedbank setter Norges Bank en styringsrente, en rentesats alle andre banker må forholde seg til, og stille sine egne renter etter. Denne settes hver sjette uke, og kan gå både opp og ned.

Ved å ta opp et lån kan du ha mulighet til å binde renten, det betyr at du setter den fast på et gitt nivå, som oftest det renten er på tidspunktet du tar opp lånet, og forplikter deg til å beholde den på dette nivået i en gitt periode, for eksempel 3 eller 5 år. Velger du en flytende rente vil renten kunne påvirkes av styringsrenten, noe som kan bety at du kan få en høyere eller lavere rente enn hva du hadde opprinnelig ved lånetidspunktet. Det er mindre risikabelt å velge en fast rente fordi du får større forutsigbarhet og vet nøyaktig hva du skal betale pr. avdrag, til gjengjeld mister man også muligheten for lavere rente dersom styringsrenten faller.

De fleste forbrukslån vil ha en flytende rente, da nedbetalingsperiodene for disse vil være forholdsvis korte.

Hva gjør renten med lånet ditt?

Renten påvirker i stor grad hvor mye du betaler for lånet ditt totalt. Jo lavere rente du har på forbrukslånet, jo færre blir de ekstra kostnadene. Renten angis i prosent fordi det er prosentandelen av det totale beløpet du låner som blir lagt til som rente, og som du betaler banken som godtgjørelse for å få låne penger.

Hvis du vil ha full oversikt over hvor mye du betaler i rente pr måned kan du bruke MONEYBANKER.no’s lånekalkulator, så ser du raskt hva du betaler månedlig og alt i alt. For hver måned betaler du renter over det gjenstående nedbetalingsbeløpet, så jo lavere rente, desto mindre betaler du ekstra.

Hvordan få den mest fornuftige renten

For å få den laveste renten på forbrukslånet ditt bør du først og fremst sammenligne de forskjellige lånene, for å se hvor det kan være penger å spare. Renten vil også spille en større rolle for deg som skal låne en større sum, fremfor deg som skal låne et mindre beløp. Har du en kort nedbetalingstid på lånet ditt vil du ha få avdrag, og vil renten dermed ikke utgjøre de helt store summene.

Det er spesielt når man har lang nedbetalingstid og mange avdrag at man kan spare en god del penger på å finne den laveste renten. Ved å bruke MONEYBANKER.no’s sammenligningstjeneste får du en oversiktlig resultatliste der du enkelt kan se hva de ulike bankene tilbyr av effektiv rente.

Andre ting du kan gjøre for å senke renten på forbrukslånet ditt er å stille en sikkerhet for lånet. Dette innebærer at du for eksempel setter bil, eiendom eller verdisaker som en garanti for at du vil betale lånet tilbake, og vil for de fleste lånetilbydere være en god nok grunn for å sette renten ned. Stiller du garanti betyr det at banken kan ta over det du har satt som sikkerhet i det tilfellet du ikke betaler de låne pengene tilbake.

Risikoen for å låne ut penger blir dermed mindre, fordi bankene på denne måten er sikret å få igjen pengene sine, og du vil kunne få en lavere rente på lånet.

Bankene tar en individuell kredittvurdering på alle som søker om lån eller kreditt. En slik kredittsjekk går ut på at din økonomiske historie blir vurdert, samt at din nåværende økonomiske situasjon blir sjekket. Har du for eksempel betalingsanmerkninger stående vil dette ikke bare kunne påvirke hvorvidt du faktisk får lånet eller ikke, men også kunne påvirke hvor høy eller lav rentesats du blir tilbudt.

Har du altså noe uoppgjort vil du tjene mye på å gjøre noe med dette, så vil du ha muligheten til å få et lavere rentenivå på ditt nye forbrukslån.

Nyttig å huske om rente

Det er viktig å være klar over hvilken effekt renten har på lånet ditt, men også hvilken effekt det har for rentene om du ikke betaler det månedlige avdraget. Renten vil nemlig løpe på hele det utestående kredittbeløpet, inkludert den delen av kreditten som egentlig består av renter. Med andre ord betaler du renter over renten hvis du ikke betaler det månedlige avdraget, og venter du for lenge med dette kan beløpene raskt vokse seg store.

Det aller beste tipset til deg som låner er å nedbetale så mye som mulig pr. måned, og ikke hoppe over noen avdrag hvis du har muligheten til å betale dem, til tross for at det kan være fristende å bruke pengene på noe annet. Starter du låneprosessen med oversikt over din egen økonomi, og beholder selvdisiplinen selv om du plutselig har ekstra penger tilgjengelig, kan du være rimelig sikker på at du får en problemfri og behagelig låneopplevelse.