Husbanken – Boliglån for alle

Har du vanskelig for å få boliglån i banken, kan du søke hos Husbanken. Husbanken jobber for at alle skal ha mulighet for å få en god bolig.

Tilbud oppdatert: 25/01-2022
Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
10 000 - 600 000 kr 1 - 20 år 5,11 - 20,54%
Annonselenke
 • Det er helt uforpliktende

 • Det koster deg ingenting

 • Søk lån hos 23 banker

Eksempel: Nominell rente fra 4,90% til 19,90%. Eksempel: Nominell rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/5 år, kostnad 35.858, totalt 135.858.
10 000 - 600 000 kr 1 - 15 år 5,17 - 40%
Annonselenke
 • Raskt svar

 • Vi finner det billigste lånet

 • Gratis og uforpliktende tjeneste

Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 11.31%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 43.467. Totalt 193.467
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: 25.000 kr. Nominell rente 13,49 %. Effektiv rente 27,31 %. Kostnad 3.425 kr, Totalt 28.425 kr.
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
Annonselenke
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
Annonselenke
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,86 - 24,63%
Annonselenke
 • Spar tid og penger

 • Uten forpliktelser

 • Ansvarlig långiver

Eksempel: 50 000 kr over 5 år, effektiv rente 15,2%, kostnad 19 779 kr, totalt 69779 kr.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Husbanken – Boliglån for alle

Husbanken ble opprettet av den norske staten for å gjenopprette landet etter krigen i 1946. Den startet som en bank for å få flere boliger og for å forbedre boligstandarden. I dag er Husbanken en del av velferdsetaten, og skal hjelpe vanskelig stilte med å komme inn på boligmarkedet, og sikre en god boligkvalitet.

Mer enn 120.000 husstander mottar støtte fra Husbanken hver måned. Husbanken er en kunnskapsbedrift , og jobber med boligutforming,med tanke på alle livsfaser, bygg med lavenergi og byggeskikk. Husbanken er også et kompetansesenter innenfor boligsosiale spørsmål, og jobber for at alle skal ha mulighet for god boligstandard.

Det norske boligmarkedet kan være tøft å komme inn på om du ikke har mulighet for å spare, eller låne penger til egenkapital. Særlig for mange førstegangskjøpere kan det være vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Det gjelder også for mange unge, for småbarnsfamilier i etableringsfasen, og for helt vanlige folk som ikke har høytlønnet jobb.

Har du vanskelig for å få råd til bolig, eller ta opp lån gjennom vanlige kilder, kan husbanken kanskje være noe for deg. Husbanken kan hjelpe med bostøtte, lån til boligkjøp eller renovering og nybygg, og tilskudd.

To typer lån hos Husbanken

Skal du ta lån hos Husbanken kan du få to slags lån – grunnlån og startlån/tilskudd. Alle kan søke om grunnlån. Derimot er startlån bare for de, som er vanskelig stilt på boligmarkedet.

Husbanken har en boliglåneramme, og når den er tom, kan du risikere å oppfylle kravene til lån, men at Husbanken ikke kan betale ut pengene til lånet, og derfor gir avslag. Du kan søke igjen året etter. Husbanken prioriterer vanligvis startlån over grunnlån. Etter finanskrisen i 2009, har søknadene til Husbanken økt drastisk, og banken har gått tom for penger mot høsten et par ganger.

Dette har ikke skjedd siden 2013, men det kan likevel være lurt å søke strategisk tidlig på året, om du har mulighet for det. Saksbehandlingen hos Husbanken er vanligvis på tre uker, og du får melding per brev.

Startlån

Startlån er for deg, som kan ha vanskelig for å etablere deg på boligmarkedet på vanlige markedsvilkår. Det skal fungere som en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander med lav innkomst, som ikke kan få boliglån i banken eller har vanskelig for å bli i boligen sin. Det kan for eksempel være i tilfelle av skilsmisse, eller om du midlertidig står uten jobb.

Startlån behandles i kommunen din. Husbanken finansierer ordningen, men retningslinjene er utarbeidet i kommunen. Dermed er det forskjellige retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes alt etter kommune, og du må ta kontakt med kommunen eller bydelen, der du vil kjøpe bolig, for å få råd og veiledning.

Startlånet kan kombineres med tilskudd og bostøtte.

Hvem kan få startlån?

Barnefamilier har særlige muligheter for å få start lån. Som barnefamilie kan du få startlån hvis du mangler bolig, eller bor i uegnet bolig, har behov for å få en trygg boligsituasjon innom kort tid, ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd, og har høy nok inntekt til at du kan betjene startlånet i tillegg til dine andre utgifter.

Du kan også få startlån hvis du mottar trygd eller andre offentlige ytelser. Da er kravene at du skal ha stabil inntekt, og ikke kan få lån i banken, og at inntekten din er høy nok til at du kan betjene startlånet.

Du kan også få startlån, selv om du har boliggjeld, eller annen gjeld. Hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangsauksjon, har du mulighet for å refinansiere gjelden din med et startlån. For å få dette, skal du kunne dekke utgiftene til lånet og beholde boligen din med din nåværende inntekt, dersom lånene dine skal refinansieres med startlån.

Hvis du har særlige helsemessige eller sosiale utfordringer, og mangler bolig kan du få startlån. Da kreves det at du har behov for en trygg boligsituasjon innom kort tid, at startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å opprettholde arbeidsforhold, og at du har høy nok inntekt til at du kan betjene startlånet.

Du kan ikke få startlån utelukkende på bakgrunn av å være ung i etableringsfasen. Det forutsettes at du utnytter muligheter for å spare opp egenkapital selv, og søker alminnelige boliglån. Hvis dette ikke er en mulighet, må du se om du er i en av de andre målgruppene, eller se om du kan søke grunnlån.

Grunnlån og tilskudd

Husbanken gir grunnlån for å bidra til miljøeffektivitet og tilgjengelighet i nybygg og eksisterende boliger. Grunnlånet gis både til deg som skal bygge nytt, men også utbedring og renovering av din nåværende bolig. Lavt energibruk, miljøvennlighet, og en bolig for alle livsfaser med fysisk tilgjengelighet er fokuspunkter for godkjennelse av lånet.

Nybygg kan ikke være over en viss størrelse, og skal ha et moderat budsjett uten luksus. Det vil i realiteten si at nybygget skal svare til en alminnelig bolig i utstyr og innredning, samt oppfylle krav til miljø og tilgjengelighet. Du får altså ikke støtte til å bygge utendørs jacuzzi, men gjerne til et stort bad, hvor det er plass til kjørestol.

Alle kan søke om grunnlån. Kravene til å få grunnlån er at har fast inntekt og tilstrekkelig betjeningsevne. Din betjeningsevne beregnes fra SIFO-satser, som du finner på nettstedet til SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning), når du søker.

Husbanken vurderer din evne til å betjene lånet, og svarer på lånesøknader med brev.

For å godkjennes til grunnlånet må boligen ligge innenfor arealkrav samt oppfylle krav i forhold til tilgjengelighet i boligen, for eksempel for nedsatt funksjonsevne, og miljøeffektivitet. Husbankens kvalitetskrav er høyere enn de gjeldende byggeforskrifter. Du finner de gjeldene regler for byggeforskriftene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Kravene fra Husbanken finner du i deres veiledning for søknad av grunnlån.

Hvis du kjøper nybygget bolig, som allerede oppfyller Husbankens krav til grunnlån, skal megler eller utbygger ansvarer for å gi deg informasjon om finansiering og utfylling av søknad og dokumenter, og skal hjelpe med å sende inn søknad.

Får du grunnlån, kan du få finansiert opp til 80% av salgssummen, og betale tilbake lånet som enten annuitetslån eller serielån over tretti år, med maks 8 års avdragsfrihet.

Utgifter til lån i Husbanken

Stortinget fastsetter reglene for administrasjonen av husbankens lån. Renten i Husbanken blir fastsatt i statsbudsjettet, sammen med Lånekassen og Statens Pensjonskasse. Renten er basert på gjennomsnittet av de beste tilbud om boliglån.

Dataene som gjennomsnittet er basert på, hentes fra Finansportalen. Denne renten kalles basisrenten. Husbanken trekker fra 0,75 prosentpoeng for å finne en årlig effektiv rente før gebyrer.

Både flytende og fast rente hos Husbanken er basert på den utregnede basisrenten. Dermed er renten hos Husbanken ikke basert på en overskuddsforretning, men på de laveste prisene på markedet, slik at husbanken ikke skal generere ett overskudd,men heller ikke er i ulik konkurranse med bankene. Utover renten har Husbankenetableringsgebyr og termingebyr.

Du kan se den aktuelle renten og gebyrer på Husbankens lån på nettstedet deres. Der kan du også se mere om hvordan renten fastsettes.

Bostøtte i Husbanken

Husbankens formål er å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter, slik at alle har mulighet for å ha en ordentlig boligstandard, uten å få veldig lavt rådighetsbeløp etter husleie. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det vil si at du skal søke om å få bostøtte, som du kan få hvis dine inntekter og boligutgifter beregnes til at du har behov for støtte etter forordningene i Husbanken.

Husbanken og kommunen som samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunene som er saksbehandlere, og har all kontakt med deg som søker. Bostøtte er en statlig støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene.

Bostøtten blir beregnet på bakgrunn av husstandens inntekt, husleie og antall personer som bor i boligen. Støtten blir utbetalt månedlig, vanligvis rett inn på din egen konto. Du kan søke om bostøtte, selv om som du søker om grunnlån eller startlån.

Hvem kan få bostøtte?

Det er ikke alle som kan få bostøtte, men er du over 18 år, kan du søke om å få støtte. Er du under 18, og har barn, kan du også søke om bostøtte.

Du kan ikke få bostøtte, hvis du selv, eller en i boligen avtjener førstegangs/siviltjeneste, eller er studerende uten barn, så fremt de ikke er barn av deg som søker. Det vil si at hvis samboeren din er student kan du ikke få bostøtte, men er sønnen eller datteren din student, har du mulighet for å få bostøtte. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring.

Da gjelder det særlige regler for deg. Disse kan du lese nærmere om på Husbankens nettside.

Bostøtte beregnes på bakgrunn av din og samboeres inntekt og formue – dette inkluderer både sambo/ektefelle og barns formue. Overstiger den samlede husstandsinntekten en øvre grense, har du ikke rett til bostøtte. For å ha rett til bostøtte må inntekten din være ganske mye lavere enn en normallønn.

Du kan få søknadsskjema til bostøtte ved henvendelse til bydelen din, eller du kan søke elektronisk hos Husbanken.no.