Økonomisk overblikk i hverdagen

Tilbud oppdatert: 25/01-2022
Lånebeløp Løpetid Effektiv rente
10 000 - 600 000 kr 1 - 20 år 5,11 - 20,54%
Annonselenke
 • Det er helt uforpliktende

 • Det koster deg ingenting

 • Søk lån hos 23 banker

Eksempel: Nominell rente fra 4,90% til 19,90%. Eksempel: Nominell rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/5 år, kostnad 35.858, totalt 135.858.
10 000 - 600 000 kr 1 - 15 år 5,17 - 40%
Annonselenke
 • Raskt svar

 • Vi finner det billigste lånet

 • Gratis og uforpliktende tjeneste

Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 11.31%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 43.467. Totalt 193.467
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,49 - 22%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 13 banker

 • Gratis

 • Uforpliktende søknad

Eksempel: 25.000 kr. Nominell rente 13,49 %. Effektiv rente 27,31 %. Kostnad 3.425 kr, Totalt 28.425 kr.
5 000 - 600 000 kr 1 - 5 år 7,99 - 19,99%
Annonselenke
 • Ha full kontroll via appen

 • Tilbyr kredittkort

 • Samle lån & kredittkort

Eksempel: Effektiv rente 13,81%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 950, kostnad 13.965. Total: 113.965.Løpetid 1-5 år. Maks. effektiv rente 35,01%.
5 000 - 500 000 kr 1 -15 år 6,32 - 32,9%
Annonselenke
 • Tilbud fra opptil 15 banker

 • Få laveste renten

 • Gratis

Eksempel: Nom. rente 12,9 %, eff. rente 15,52 %, 75 000 kr o/5 år, kostnad 30 509 kr, totalt 105 509 kr.
5 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,9 - 24,9%
Annonselenke
 • Svar fra 15 banker

 • Få laveste renten

 • Helt kostnadsfritt

Eksempel: 100 000 kr, 5 år, nom. rente 12%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 12.68%. Totalkostnad: 133 467 kr
25 000 - 500 000 kr 1 - 15 år 6,86 - 24,63%
Annonselenke
 • Spar tid og penger

 • Uten forpliktelser

 • Ansvarlig långiver

Eksempel: 50 000 kr over 5 år, effektiv rente 15,2%, kostnad 19 779 kr, totalt 69779 kr.

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Få økonomisk overblikk i hverdagen

Det er viktig å bevare overblikket når det gjelder økonomi. Hvis du mister kontrollen over din personlige økonomi, kan det få ubehagelige konsekvenser. Du kan spare store beløp hver måned ved et par enkle tricks og ved å tenke nøye igjennom dine innkjøp og/eller investeringer før du kjøper noe.

Dessuten er et godt råd å aldri bruke mer penger enn det man har til rådighet. Hvis du bestemmer deg for å låne penger av banken, bør du kun låne penger når du har behov for det.

Dyrt å glemme å betale regninger

I dag finnes det et stort utvalg av banker og finansieringsselskaper på markedet som tilbyr lån og kredittkort, til svært gode betingelser. Derfor er det i dag enklere å få innvilget lån og kredittavtaler med banken enn tidligere. Ettersom svært mange forbrukere benytter seg av denne muligheten fra banken, er det blitt vanlig at betalingen av månedlige avdrag uteblir.

Dette kan ha ulike årsaker – f.eks. fordi lånetakeren ikke har råd til å betale avdraget innen tidsfristen, betalingen er blitt glemt, eller andre årsaker som gjør at betalingen uteblir.

Det er dessverre noen skjulte konsekvenser ved å unnlate å betale avdrag på lån og gjeld, som er viktig å være klar over. Disse konsekvensene kan være straffegebyrer, ekstra renter og omkostninger på lånet, som gjør at lånet eller gjelden vokser. I låneavtalen skriver man under på at man vil imøtekomme de månedlige avdragene på lånet ut fra de rammene bankene har fastsatt.

I denne forbindelsen er det flere konsekvenser som inntreffer dersom man ikke overholder denne avtalen, og det kan bli dyrt i lengden. Hvis du vurderer å låne penger i banken, anbefales det på det sterkeste å sette seg godt inn i låneavtalen og betingelsene for lånet før du signerer låneavtalen. Dermed har du bedre overblikk over det som venter deg, og du er bedre rustet for å ikke la deg friste til å hoppe over betalingen av et avdrag. Hvis du glemmer eller unnlater å betale et avdrag, kan dette fort bli en vane i fremtiden, og dermed kan låne raskt vokse seg mye større enn man hadde trodd.

I tillegg oppstår unødvendige utgifter som straffegebyrer og renter. Hvis man ikke klarer å betjene lånet, kan man risikere å bli reistert som dårlig betaler eller få betalingsanmerkninger. Dette anbefales ikke, ettersom dette kan gi alvorlige problemer i fremtiden ved at man kan bli økonomisk umyndiggjort.

Du kan finne mer informasjon og gode råd til å beholde overblikket over økonomien på Forbrukerrådets hjemmeside.

Lag budsjett – få bedre struktur over din personlige økonomi

Det er ikke så mye som skal til for å skaffe seg bedre overblikk og struktur i økonomien. Mange synes at budsjett og huskelister gjør en stor forskjell, og hjelper til å skape mer struktur og orden i privatøkonomien. Når du får bedre struktur over din økonomi, fører dette ofte til at du kan spare betydelige summer hver måned.

Nedenfor følger noen tips i forbindelse med økonomisk overblikk, som kan hjelpe deg til å skape en sterk og solid økonomi i hverdagen.

1. Ta sykkelen eller kollektiv trafikk til jobben

2. Lag budsjett over dine inntekter og utgifter. Dette skaper bedre overblikk og struktur.

3. Hvis du røyker, forsøk å stumpe røyken for godt. Dette kan spare deg for betydelige summer i løpet av ett år.

4. Finn den mest fornuftige banken med laveste gebyrer og renter

5. Se etter alternative forsikringsselskaper som kan tilby billigere priser

6. Sjekk kontoen din flere ganger i uka. Det er lett å miste overblikket over hva vi har kjøpt og hvor ofte vi har brukt kredittkortet.

Ved å sjekke kontoen ofte unngår du ubehagelige overraskelser i slutten av måneden.

7. Opprett en separat sparekonto

8. Opprett en automatisk overføring av det beløpet du ønsker å spare hver måned til din sparekonto

9. Spar penger i begynnelsen av måneden, ikke vent til senere

10. Smør matpakke til jobben i stedet for å spise i kantinen

11. Unngå å kjøpe ferdigretter eller å bestille mat hos restauranter og andre spisesteder. I stedet kan du lage mat selv, og ved å lage mat for to eller tre dager, som du kan fryse ned eller stille i kjøleskapet til neste dag.

Dermed kan du spare penger hver uke bare på utgifter til mat.

12. Kjenn dine innkjøpsvaner. Dermed får du et bedre og mer nyansert forhold til dine innkjøpsvaner og utgifter, og du kan stille deg mer kritisk til noen av de tingene du kjøper, som du kanskje ikke egentlig behøver.

Noen utgifter må betales innen betalingsfristen for ikke å bli ugyldige, som f.eks. forsikringer eller TV-pakke. I disse tilfellene kan du undersøke muligheten om å få

Gode råd til å skape økonomisk overblikk

Selv om man har en god inntekt, kan man likevel ha problemer med privatøkonomien eller få hele økonomien til å henge sammen. Personer som tjener mindre, kan samtidig likevel ha overskudd når slutten av måneden nærmer, og klarer å betale alle regningene. Hva er grunnen til dette?

Nøkkelordet her er ”overblikk”. Hvis du skaffer deg struktur og et godt overblikk over økonomien i hverdagen, vil du kunne spare betydelige summer hver måned.

Lag budsjett

For å skapen et godt overblikk over den personlige økonomien, er det viktig at man har kontroll på sine inntekter og utgifter. Her kan et budsjett være til god hjelp. Det er vanlig å lage et budsjett som gjelder for ett år, fordi en lengre tidsperiode kan være vanskelig å forutsi.

Du kan spørre om hjelp til å lage budsjett i banken din, eller spørre om å få et budsjettskjema som du kan få gratis av banken. Disse skjemaene utfylles på samme måte, nemlig ved at man noterer ned sine inntekter og utgifter for hver måned. Hvis inntektene overstiger utgiftene en måned, har man overskudd. I motsatt tilfelle er det tale om underskudd.

I de månedene det er underskudd, er det viktig å finne måter å innhente underskuddet på. Dette kan gjøres på ulike måter; enten ved overskudd fra andre måneder eller ved å øke inntektene eller redusere utgiftene.

Inntekter

I budsjettskjemaenes avsnitt ”Inntekter” noteres de inntektene som du regner med å tjene i løpet av ett år. Husk å kun skrive opp netto innkomst (inntekt etter skatt og andre fradrag) i denne rubrikken, da det er denne inntekten du har til rådighet. Under rubrikken ”Inntekter” kan for eksempel lønn, stipend og lån fra lånekassen og/eller renteinntekter noteres som inntektskilder.

Etter at du har notert ned alle dine inntektskilder, legges disse sammen for hver enkelt måned. Dermed får du et bilde av hvor mye man kan regne med å få som inntekt i løpet av hele året.

Utgifter

Enhver husholdning har utgifter. Disse kan variere svært mye i størrelse, og varierer fra person til person. Småbarnsfamilier har ofte større utgifter enn enslige og studenter.

I budsjettskjemaet finnes rubrikker for faste og variable utgifter, hvor de ulike utgiftene for hver måned noteres. Faste utgifter er regelmessige utgifter som betales regelmessig, enten månedlig, kvartalsvis, halvårig eller en gang i året. Eksempler på faste utgifter er husleie, strøm- og telefonregning, forsikringer, TV-licens, transportkostnader og utgifter til oppvarming. Eksempler på variable utgifter er penger til mat og husholdningen generelt, fritid- og underholdning, tobakk, alkohol, ferier osv.

Ved å notere ned alle dine faste og variable utgifter for hver måned, får du et overblikk over dine utgifter i løpet av en måned. Dermed kan du sammenligne disse med inntektene dine for denne måneden, og se om du har overskudd eller underskudd, eller om inntektene og utgiftene er på samme nivå.

Dersom du finner ut at du en måned har underskudd i inntekter, kan du løse dette ved å redusere noen av de variable utgiftene, eller øke inntektene, dersom du ikke har mulighet til å redusere noen av dine utgifter.

Budsjettkontroll

Du bør kontrollere ditt budsjett hver måned for å se om budsjettet holder. Dette gjøres ved å se på regnskapet i forhold til budsjettet. Når slutten på året nærmer seg, kan du lage et regnskap for hele året.

Dette kan sammenlignes med det budsjettet du lagde for det samme året. Dermed får du et bilde over hvilke feil du kan unngå til neste års budsjett, og hvordan det neste budsjettet kan lages bedre.

Investèring kan skape sunn økonomi

Dersom du klarer å spare penger til å ha overskudd hver måned, kan motivasjonen for å sikre seg mer permanent overskudd stige. Det kan for eksempel være i form av kjøp av båt, hytte på fjellet, ferieleilighet i utlandet. Dersom man kan realisere sine drømmer, gir dette også mer apetitt på livet og gir mer frihet og fleksibilitet.

Det å ha økonomisk trygghet åpner samtidig opp for flere muligheter som livet kan tilby. Kun fantasien setter grenser – økonomisk sikkerhet gir mange muligheter og større frihet.

Et alternativ kan være å investere i verdipapirer. Dermed investerer man i fremtiden og har glede av sitt liv her og nå. Når man investerer i verdipapirer utvikler man sin inntjeningsevne og man bygger og utvikler en personlig formue.

Det er viktig å ha fokus på sin visjon mens man er i gang med investering i verdipapirer, slik at man ikke mister sitt mål.