Båtlån

Tilbud oppdatert: 21/05-2022

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Båtlån

Er du en av de om alltid har drømt om å oppleve verden fra havet? En av de som synes at ingenting er bedre enn følelsen av sommer, sol og saltvann? Som drømmer om å våkne til lukten av havet, og ha hele verden foran dine føtter? Som drømmer om endeløse somre fylt av en helt egen type frihet? Er du samtidig kanskje også en av de som trenger litt økonomisk hjelp til å få alle disse drømmene til å gå i oppfyllelse? Så kan et båtlån være noe for deg! Med et båtlån får du hjelp til å realisere alle dine drømmer om livet på havet, og er du et skritt nærmere din neste båt.

Hva er et båtlån?

Det finnes mange forskjellige lån ute på markedet i dag, alle tilpasset forskjellige bruksområder og behov. På samme måte som du kan få et eget boliglån til å kjøpe bolig, og billån til å kjøpe bil, kan du også søke om et båtlån til å kjøpe båt. I hovedsak snakker man da om fritidsbåter, som er båter som oftest er under 15 meter lange.

En fritidsbåt kan være en investering for mange fremtidige gleder, og spesielt når det nærmer seg sommer er det mange som går med tanker om å gå til innkjøp av en båt.

Et båtlån tilbys hos mange forskjellige banker. Som at et billån skal brukes til å kjøpe bil, vil et båtlån være spesifikt tiltenkt kjøp av båt. Dette kan kanskje høres begrensende ut, men i virkeligheten er det kun en fordel.

Du ville ikke ha søkt om et båtlån hvis du ikke har planer om å kjøpe en båt, og spesifikke lån har ofte bedre vilkår enn for eksempel forbrukslån. Båtlån gis til både nye og brukte båter, så uansett hva du har i tankene er du på god vei mot din neste båtopplevelse hvis du søker om et båtlån i dag. Det finnes i hovedsak to forskjellige typer båtlån - for båter som er under syv meter lange, og for båter som er mer enn syv meter. Du vil kunne ta opp båtlån for begge disse typene, men vilkårene og betingelsene for lånet vil være litt forskjellig mellom de to kategoriene.

Fordeler med båtlån

Når du tar opp et lån til å bruke på noe spesifikt, vil du få bedre betingelser enn ved et lån du kan bruke til det du ønsker. Bedre betingelser inkluderer for eksempel bedre rentevilkår, noe som har en reell påvirkning på hvor dyrt lånet blir. Andre fordeler er at du får store deler av kjøpesummen finansiert, og at sikkerhet for lånet stilles i båten.

På den måten behøver du ikke å stille annen eiendom som for eksempel bolig som sikkerhet for lånet, og kan du bruke den ledige lånekapasitet til noe annet dersom du skulle ønske det. Båtlån har ofte også fleksibel nedbetalingstid, og kan betales ned over flere år.

Hvor mye kan du låne?

Det finnes båter i mange prisklasser, så vel nye som brukte. Det er vanskelig å si nøyaktig hva som er maksbeløpet på et båtlån, men de beste båtlån tilbyr opptil 80% finansiering av båter som er under syv meter. Dette betyr med andre ord at du skal kunne stille en egenkapital på 20% av kjøpesummen.

Hvor mye egenandelen blir er så selvfølgelig avhengig av hvor dyr båt du ønsker å kjøpe. Man skal ha i bakhodet at prosenten som kreves for egenandel kan variere fra bank til bank, og det kan dermed lønne seg å sammenligne flere tilbud om båtlån før du bestemmer deg. De fleste banker tilbyr en finansiering på 80%, dette gjelder dog i hovedsak for båter under syv meter. Ønsker du, eller har planer om, å kjøpe en båt som er mer enn syv meter lang så er egenandelen som regel noe høyere, vanligvis rundt 35%.

Hvor mye kapital du kan stille ril rådighet som egenandel, vil altså være med og påvirke hvor mye din totale lånesum vil være, som igjen vil påvirke hva din totalt mulige kjøpesum vil ende på. Det er lurt å få oversikt over hvor mye du vil ha råd til å bruke på båt, før du kaster deg ut i markedet. Slik unngår du å falle for fristelsen å kjøpe en båt du egentlig ikke har råd til, og gjør du det enklere for deg selv å holde deg innenfor det budsjettet du har satt til deg selv.

Betingelser for å få båtlån

For å kunne søke om et båtlån tilbyr de forskjellige bankene ulike betingelser, og stiller forskjellige krav. Der billån kan finansiere hele kjøpesummen, er det for båtlån altså krav om en egenandel. Det betyr at du skal ha samlet opp litt kapital før du kan søke om et båtlån.

Andre krav kan være at man ikke har noen betalingsanmerkninger, samt at man har lignet i Norge minst de siste tre årene sammenhengende. Det kan også foreligge krav om årsinntekt. Nedbetalingstiden for ditt båtlån vil kunne påvirkes av båtens størrelse og alder. For båter under syv meter vil man de fleste steder kunne få en nedbetalingstid på inntil 7 år, og på båter av større størrelse vil man kunne få en nedbetalingstid på inntil 15 år.

For båter på mer enn syv meter, 23 fot, kreves det altså at den registreres i skipsregisteret. De fleste banker stiller også krav til båtens alder, og gir for eksempel sjelden eller aldri lån til å kjøpe en båt som er mer enn 20 år gammel.

Renter ved båtlån

Som ved forbrukslån, og stort sett alle typer lån, vil markedsføringsrenten for et båtlån i de aller fleste tilfeller være den nominelle renten. Denne er stort sett en del lavere enn den effektive renten, som er en rentesats som har tatt høyde for alle inkluderte kostnader og gebyr. Den effektive renten er med andre ord den reelle renten, og det er denne du helt klart burde se på når du skal finne hvilket båtlån som er det beste for deg.

Fordi et tradisjonelt båtlån i bank er et lån med større stabilitet, er rentesatsene også lavere enn ved for eksempel forbrukslån som båtlån. Den effektive renten kan ligge ned på 5-8%, noe som betyr gode vilkår for at du skal kunne oppfylle båtdrømmen.

Igjen er det forskjell på båter som er under syv meter, og båter som er mer enn syv meter. Generelt vil du kunne få en noe lavere rente på båtlån til større båter, dette kommer av at man låner mer, får en lengre nedbetalingstid, og stiller en høyere egenkapital, samt at båtens verdi er høyere og dermed en større garanti for båtlånet.

Kjekt å vite når du vil kjøpe båt på mer enn 7 meter

Mange fritidsbåter er under syv meter lange, men noen ønsker mer plass og foretrekker en båt som er lengre enn dette. Det er lurt å være klar over at betingelsene for et båtlån endrer seg litt når man krysser syv-meters grensen. For eksempel vil egenkapitalen som kreves øke, som regel til rundt 35% isteden rundt 20%.

De aller fleste banker vil i tillegg kreve at båten er registrert i Skipsregisteret for å gi båtlån til båter på over syv meter. Dette kan du lese mer om i avsnittet ‘registrere båt’. Andre betingelser for båtlånet som kan endres er en maksgrense på nedbetalingstiden, pluss at det kan foreligge krav om alder på båten. Noen banker vil også spørre etter pantedokument på den båten du ønsker å kjøpe, og kravene til kjøpekontrakt vil kunne være strengere.

Registrere båt

Småbåtsregisteret (RS)

En båt er en investering, og er for de fleste av oss noe man gjerne har tenkt over og gjennom i en lengre tidsperiode før man når det punktet hvor man søker om et båtlån og går til innkjøp av en fritidsbåt. I tillegg til at båtlånet skal på plass, er det også et par andre ting som kan være greit å ha tenkt over på forhånd, og være klar over når man skal anskaffe en fritidsbåt til seg selv og familien. De fleste fritidsbåter går under kategorien småbåt.

Når du ved hjelp av ditt båtlån har fått kjøpt en fritidsbåt, gjør du lurt i å registrere denne i det som kalles Småbåtregisteret. Dette er et register for fritidsbåter i Norge, og brukes ved identifisering, kjøp og salg av båt. Mange lånetilbydere krever også at båten er registrert, før de er villige til å gi et båtlån til å kjøpe den.

Hvorfor registrere?

Når du har funnet den perfekte båten til deg, din familie og den bruken du eller dere ønsker, vil du selvfølgelig også at alt det praktiske rundt båten skal være i god orden. Registrerer du båten, sørger du samtidig for at din båt kan identifiseres, når det skulle være behov for det. Småtbåtregisteret er et register hvor du kan finne informasjon om båten, som hvilken type motor den har og hvem som eier den, samt dokumentasjon om båten i seg selv.

Registeret kan brukes som en kilde til informasjon for alle aktører som på et tidspunkt vil kunne ha behov for disse opplysningene.

Identifisere båten

I Småtbåtregisteret vil du også finne informasjon for å identifisere en båt, for eksempel et registreringsnummer, et skrognummer (CIN-kode) og et motornummer. Denne typen informasjon kan være nyttig hvis du skulle havne i en uheldig situasjon, eller det av andre grunner skulle bli behov for å finne og identifisere båten. For eksempel bruker hovedredningssentralene, nødetater som politiet, redningsselskaper og havnevesen alle denne typen informasjon i ulike situasjoner som helst ikke skal, men kan oppstå.

Ikke minst er denne informasjonen også viktig for forsikringsselskapene, skulle det skje noe med båten din. Registeret oppdateres en gang i uken, hvor også en oversikt over stjålne båter er inkludert.

Grunner til å registrere båten

Redningsarbeid

Man ønsker selvfølgelig ikke at noe skal skje når du er ute med båten, men dessverre kan uhell skje de beste av oss, uansett hvor godt forberedt man er, eller hvilke forhåndsregler man har tatt. Skulle det oppstå en situasjon der en båt blir funnet på vannet og det er mistanke om at noen har falt over bord, vil nødetatene sette i gang større eller mindre leteaksjoner. Hvis båten er registrert og har et identifiseringsnummer, vil det være enklere for nødetater og redningsenheter å ta kontakt med pårørende, og slik få rask tilgang til viktig informasjon for søket.

Tryggere salg og kjøp

Hvis en fritidsbåt er registrert i Småbåtregisteret kan du være mer trygg på både kjøp og salg av båten. Registreringen gjør det nemlig enkelt å finne ut av hvem som selger båten og hvem som kjøper båten, og forenkler prosessen med eierskifte. For å kunne registrere båt, men også motor, i Småbåtregisteret kreves det dokumentasjon på eierskap.

På denne måten er det vanskelig å registrere en stjålet båt eller motor, og kan man være rimelig sikker på at hvis en båt er registrert, så er du i ferd med å gjøre en trygg og god handel.

Kontakte båteier

Det kan være flere tilfeller der det kan være kjekt å komme i kontakt med den som eier en båt. Eksempler kan være hvis en båt er dårlig fortøyd, står i fare for å synke, hvis båten er lagt feil eller ulovlig, eller hvis den er på avveie. I alle disse tilfellene er det lurt å kunne kontakte eieren, noe som vil være lettere når man kan kontakte et register og få de opplysningene man trenger på en rask og enkel måte.

Forsikring

På samme måte som at en båt helst skal være registrert før man kan ta opp et båtlån for å kjøpe den, krever de aller fleste forsikringsselskaper at du har registrert båten for å forsikre den. Dette fordi man vil være sikker på at det er en god og sikker investering fra bankenes side. I noen tilfeller vil man også kunne få rabatter når man forsikrer en registrert båt.

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)

Norsk Ordinært Skipsregister ble opprettet i 1992, da de tidligere lokale skipsregistrene ble sentralisert. NOR, sammen med Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) refereres som oftest til som «Skipsregistrene». I dag er de en del av Sjøfartsdirektoratet, som er underlagt Nærings- og Handelsdepartementet.

De fleste fritidsbåter faller altså under kategorien småbåt, og bør registreres i Småbåtregisteret. Har du derimot en båt lenger enn 15 meter lang, er du pliktig til å registrere den i NOR. Hvis årsaken for å ta opp et båtlån er at du skal kjøpe en båt som er lenger enn syv meter lang, men kortete enn femten, er du ikke pliktet til å registrere den i NOR, men har du derimot muligheten til å gjøre dette frivillig.

Selv om det er frivillig å registrere denne typen båt, er det likevel en del lånetilbydere som krever at du faktisk registrerer den for å få båtlån. Det er også i NOR du kan sjekke etter heftelser ved den båten du er interessert i, før du investerer i den, noe som også kan påvirke en del typer båtlån.

Skal du altså søke om båtlån, vil det bare være til gagn for deg at du viser vilje og planer om å registrere den fremtidige båten din, enten i Småbåtregisteret, eller i NOR.

Finansiering av båt

Båtlivet kan være en drøm for mange, men ikke alle har nødvendigvis mulighet for å oppfylle alle kravene tilknyttet et båtlån. For eksempel kan det være at båten du har lyst på er mer enn tjue år gammel, der setter de fleste banker en stopper for et båtlån. Andre grunner kan altså være at man ikke vil eller kan stille båten som sikkerhet, og heller ikke har mulighet til å sette annen garanti for båtlånet.

I tillegg er det flere som kanskje ikke har mulighet for å stille den krevde egenandelen for et båtlån. Det finnes heldigvis flere måter å finansiere den fremtidige båten din på, og et tradisjonelt båtlån er ikke nødvendigvis det mest opplagte alternativet.

Forbrukslån som båtlån

Mange står altså i en situasjon der de ikke oppfyller kravene til å få et originalt båtlån. I slike tilfeller kan det være lett å miste motet, men båtdrømmen behøver på ingen måte å være knust for deg. I tillegg til båtlån fra tradisjonell bank finnes det nemlig mange andre lån ute på markedet.

For eksempel kan et godt alternativ for deg være et forbrukslån som båtlån. Forbrukslån gir deg råd til det du trenger, uten å legge seg opp i hva pengene går til. Dette betyr for eksempel at hvis du kjøper en båt som oppussingsprosjekt for å ha det som en hobby, kan ta opp et båtlån som dekker både kjøp av båten, men også gir deg råd til å vedlikeholde den og pusse den opp, noe som tross alt også koster penger. Forbrukslån finnes i mange varianter og størrelser, noe som gjør det lett for deg å finne nøyaktig det du trenger i et båtlån.

Mange tilbydere av forbrukslån reklamerer med at disse lånene kan brukes til å kjøpe båt, og enkelte refererer også faktisk til dem som båtlån. Den store fordelen med et forbrukslån som båtlån, uansett om det er tenkt kun til båt eller ikke, fremfor et spesifikt båtlån i bank, er at du er fri til å disponere pengene som du ønsker. Ved mange båtlån i bank utbetales pengene direkte til selger av båten, og altså ikke til deg.

På denne måten er du svært begrenset i hvordan du vil disponere båtlånet, og kan du for eksempel ikke låne litt ekstra til å pusse båten opp, gjøre mindre endringer, eller finansiere andre nødvendige tiltak knyttet til anskaffelse av båt. Velger du et forbrukslån som båtlån istedenfor et bankbegrenset båtlån, har du altså muligheten til å gjøre alle disse endringene, forbedringene, og anskaffelsene, med det samme lånet du også bruker til å kjøpe båten i seg selv. Dette gir en større frihet til å låne og benytte pengene slik det tjener deg mest.

Båtlån med sikkerhet

Et lån med sikkerhet vil si at den som tilbyr deg lånet får en garanti i din eiendom eller annen verdi, for å være sikker på at de vil få de utlånte pengene i retur. Dette er en sikring de tar, spesielt hvis man skal låne store beløp, slik at hvis det skulle oppstå tilfeller der du ikke lenger er i stand til å betjene lånet og betale beløpet tilbake, kan lånetilbydere innkreve den eiendom eller verdi som er satt som garanti for lånet, og selge det for å slik få pengene tilbake. Dette er aller mest vanlig å gjøre for boliglån, men gjøres også ved lån til bil og ved båtlån.

En fordel med å stille sikkerhet for båtlånet, er at bankene blir mindre bekymret over hvorvidt du er i stand til å betale lånet tilbake, fordi de alltid har noe å falle tilbake på. Dette gjør at du som låner får bedre vilkår for båtlånet ditt, som regel gjenspeilet i en lavere rentesats. Hvis du har mulighet for å stille sikkerhet for båtlånet kan dette selvfølgelig anbefales, da sjansen er stor for at du får et fornuftigere lån enn uten sikkerhet.

Båtlån er ofte automatisk lån med sikkerhet, da du stiller båten som garanti. Du skal selvfølgelig samtidig også være forberedt på at en eventuell konsekvens vil være at banken kan overta det du stiller som sikkerhet, her båten, så i alle tilfeller burde du sette opp et budsjett og få oversikt over din økonomi før du tar opp et lån, så vet du hva din økonomi kan og ikke kan tåle.

Båtlån uten sikkerhet

Når du skal søke om et båtlån, vil du raskt se at et stort flertall av alle banker som tilbyr spesifikke båtlån har krav om sikkerhet. Dette kravet kan i de fleste tilfeller enkelt oppfylles, fordi man stiller selve båten som sikkerhet for båtlånet man tar opp for å kjøpe den. Det virker enkelt og problemfritt, noe det i de aller fleste tilfeller også er.

Utfordringene kommer derimot hvis man ønsker å kjøpe en eldre båt, hvis man ikke ønsker å stille båten som garanti, eller hvis man har en drøm om å snekre sin egen båt og dermed helst vil anskaffe et oppussingsobjekt. Når bankene stiller båten som sikkerhet for båtlånet, setter de båten og dens verdi som en garanti for at de vil få de utlånte pengene tilbake, skulle det skje noe som gjør at man ikke lenger er i stand til å betjene lånet, og derfor ønsker de aller fleste tilbydere å beholde denne typen garanti. Det betyr derimot ikke at alt håp er ute for deg som drømmer om å pusse opp din egen båt.

Har du ikke mulighet for eller ønske om å stille sikkerhet for et båtlån, kan du velge å ta opp et lån uten sikkerhet. Her finnes det mange gode lån, og trenger du ikke å legge kapteinhatten på hylla. Lån uten sikkerhet betyr at du altså ikke behøver å stille noen garanti for båtlånet, og kan være en smart løsning dersom du ikke oppfyller kravene for andre typer båtlån.

Det er mange gode forbrukslån på markedet som ikke krever sikkerhet, man skal dog være litt obs på at ‘garantien’ for lånet hentes inn gjennom andre faktorer. Dette gjenspeiles ofte i at renten ved denne typen lån er høyere enn for lån hvor det stilles garanti for tilbakebetaling. Likevel betyr det ikke automatisk at båtlån uten sikkerhet er dyre. Et båtlån uten sikkerhet er et fint alternativ til et tradisjonelt båtlån, og gjør at du står helt fri til å disponere pengene slik du ønsker.

Små eller store lån?

Forbrukslån finnes i mange størrelser og varianter, og uansett hvilke behov du har for å låne penger, vil du kunne finne et forbrukslån til å dekke ditt behov for båtlån. Hvor mye penger du burde låne vil være avhengig av hva du skal bruke pengene til. Ønsker du å ta opp et båtlån til å finansiere hele båten er det selvfølgelig mest aktuelt for deg å ta opp et større lån.

Skal du derimot kjøpe ny motor, reparere noe eller gjøre noen forbedringer, kan det være mer aktuelt med et mindre båtlån. En annen fordel med forbrukslån som båtlån er at de kan tilpasses og på mange måter skreddersys etter dine lånebehov. Man skal huske på at det følger omkostninger ved alle lån, så før man tar opp et båtlån kan det være smart å sette seg ned og tenke over hva man trenger penger til. Gjør man det vil man på kunne unngå at det lånet man valgte akkurat ikke dekker behovet, og man må ta opp et nytt båtlån.

Har man mange smålån vil gebyrene og omkostningene rundt dem være flere og høyere enn nødvendig, noe man kunne spart seg for ved å velge et større båtlån hvis man hadde hatt bedre oversikt over kostnadene på forhånd.

Finansering ved forhandler

Enkelte båtforhandlere tilbyr også finansiering direkte hos dem når du kjøper båt. Dette er i den forstand ikke et båtlån, men kalle ofte for handelskontoer, kredittløsninger eller lignende navn. Dette kan være et fint alternativ, men vil ofte være litt dyrere enn andre muligheter for finansiering.

I tillegg vil det kun være aktuelt for deg som skal kjøpe ny båt, og ikke være særlig aktuelt dersom du er på utkikk etter en brukt båt. Vilkårene vil variere fra forhandler til forhandler, så det kan også være energi- og tidskrevende å undersøke de forskjellige betingelsene.

Hvilket båtlån skal du velge?

Hvilket båtlån som passer best til deg vil i stor grad være avhengig av deg selv. I forholdsvis stor grad er det din økonomiske situasjon som avgjør hvilke båtlån som er tilgjengelig for deg, og hvordan vilkårene for et eventuelt lån vil se ut. Men minst like viktig er dine ønsker for hva slags båtlån du vil ha, og hvor stor frihet du ønsker til selv å bestemme hva du skal bruke pengene dine på.

Et tradisjonelt båtlån i bank begrenser deg i friheten til å disponere lånet, men vil til gjengjeld kunne gi bedre lånevilkår. Forbrukslån som båtlån har kanskje en noe høyere rentesats, men gir deg isteden friheten til å velge selv hvor mye du ønsker å låne, og hvordan du ønsker å bruke pengene dine. Forbrukslån er også tilgjengelig for de aller fleste, selv hvis man ikke kvalifiserer for et tradisjonelt båtlån.

Ny eller brukt båt?

Det finnes tusenvis av båter til salgs, og det beste du kan gjøre i forberedelse på å kjøpe en båt er å gjøre deg kjent med markedet. Dette gjelder både når du skal kjøpe ny båt, men kanskje ekstra mye når du skal kjøpe brukt båt. Hva gjelder nye båter kan det være lurt å følge med på kampanjer, sesonger og gode tilbud - her kan det være mye penger å spare, og behøver du kanskje ikke et så stort båtlån som du egentlig hadde trodd.

Har du i tillegg sørget for at du har et bevis klart om at du kan få et båtlån, er alt tilrettelagt for at du kan slå til på det beste tidspunktet. Et slikt lånebevis kan du få hos de fleste lånetilbydere, og er som regel gyldig i tre måneder. Lånebeviset kan på mange måter sees som ditt tilbud om båtlån, og viser hvor mye du kan låne, hva som kreves av egenkapital, samt en oversikt over de månedlige kostnadene. Det er kjekt å ha båtlånet klart til utbetaling, slik at du ikke behøver å finne tid på å finne det beste båtlånet når du allerede har funnet den perfekte båten, og ikke løper risiko for at båten blir solgt til noen andre mens du finner ut av papirarbeidet.

Tips til deg som skal kjøpe båt

Finn ut hva slags båt du trenger.

Før du bestemmer deg for hvilken båt du skal kjøpe bør du tenke litt over hva du ønsker å få ut av båten. Skal det være en båt for dagsturer, eller ønsker du også å reise på lengre overnattingsturer med den? Hvor mange mennesker skal det være plass til i båten, og ønsker du soveplass i den? Det kan også være en god idé å tenke over hva annet du vil bruke båten til, for eksempel om du vil dra vannski eller tube med den, eller ønsker den som transport fra hytta til nærmeste badeøy. Før du tar opp et båtlån burde du altså sette deg inn i hva slags båt du er ute etter, så vet du også bedre hvor mye du har behov for å låne.

Bli kjent med markedet.

Når du har bestemt deg for hvilken type båt som passer deg best, bør du gå videre med å sjekke båtmarkedet. Før du tar opp et båtlån er det en god idé å ha litt oversikt over hva det omtrentlige prisnivået er på den båten du ønsker, så unngår du at ditt båtlån er for lavt. Sjekk både internett og kataloger, og så vel nye som brukte båter - så får du best mulig oversikt over prisnivået.

Følg som nevnt med kampanjer og tilbud, og gjør deg kjent med hvilke deler av sesongen det er mest gunstig å slå til. Gjør deg også kjent med de ulike kravene som følger størrelsen på båten, for eksempel at båter over 15 meter skal registreres, og at det på båter over syv meter anbefales det samme. Det kan også være smart å sette seg inn i kostnadene som følger med ulike typer båter, så unngår du å gå på en smell etter du har signert kjøpekontrakt.

Fordeler med ny båt

Fordelene med å kjøpe en ny båt sier nesten seg selv. Du får en ubrukt båt som du i mange tilfeller kan tilpasse som du selv ønsker, du kan være trygg på at båten er skadefri, og du får en ny motor. For ikke å nevne at du får en helt ny båt, som i seg selv er overbevisende nok.

Men selv om det selvfølgelig er en god følelse å anskaffe noe nytt og skinnende, er den største fordelen nok at du får en helt skade- og slitasjefri båt, og vedlikehold vil i nærmeste fremtid ikke by på store og dyre reparasjoner. En videre stor fordel er at du også har garanti på skroget, noe som også kan spare deg for en del penger. Til gjengjeld vil det kreves større egenandel for båtlånet, og ikke alle har råd til dette. Da kan det være aktuelt å heller kikke på en brukt båt.

Tips til kjøp av brukt båt

Selv om det er klare fordeler i å kjøpe en ny båt, finnes det også mange gode bruktbåter tilgjengelig på markedet, for langt lavere priser. Ved noen tips og triks kan du spare masse penger på å kjøpe en god bruktbåt fremfor en ny båt, men få den samme mengden båtgleder! Igjen er det også lurt å tenke over om du skal kjøpe ny eller brukt båt før du søker om båtlån, så er båtlånet basert på de rette kriteriene og behøver du ikke å gjøre tungvinte endringer på det senere. Likevel er det lurt å være obs på noen ting når du skal se etter brukt båt, som du ikke behøver tenke like mye når du kjøper ny.

Ta en prøvetur.

Det er alltid en god idé å teste noe før du kjøper det, slik at du vet at alt fungerer som det skal. Når det gjelder fartøy er dette litt ekstra viktig, da det fort kan være dyrt når enkelte funksjoner eller underdeler ikke virker som de skal. Spesielt når du kjøper brukt vil det være lønnsomt å ta båten ut på en liten prøvetur.

Selv om selger er pliktet å oppgi alle feil og mangler er det dessverre ikke alltid dette blir overholdt, eller at selger kanskje selv ikke er klar over eventuelt rusk og rask her og der. Ta båten med på en liten tur, og få testet motoren ordentlig. Dette kan du for eksempel gjøre ved å kjøre båten hardt, så får den virkelig prøvd seg. Motoren er en svært viktig del av båten, og det vil også være en betydelig kostnad å reparere eller skifte denne, så det er lurt å gi den en ordentlig sjekk.

Kikk også under motorlokket for å se om motoren er vedlikeholdt, og spør etter eventuelle kvitteringer på service.

Sjekk om båten er registrert.

De fleste fritidsbåter burde være registrert, slik at de er lette å identifisere hvis det skulle oppstå situasjoner hvor dette blir nødvendig. For deg som kjøper er dette et hjelpsomt verktøy når du skal vurdere en brukt båt. Spør gjerne etter dokumentasjon fra selger på eventuelle tidligere eierforhold.

I småtbåtregisteret (se redningsselskapet.no) har du også mulighet for å sjekke om båten er meldt stjålet, dette har de lister over, tilsendt fra Krypos, og oppdateres ukentlig. Du bør i alle tilfeller la være å kjøpe en stjålet båt, og ved mistanke om at en båt er stjålet bør du kontakte politiet. Det vil også ha konsekvenser for båtlånet ditt dersom du har stilt båten som sikkerhet, og det i ettertid viser seg at denne er stjålet og ikke lenger er din verdi.

Sjekk om det er heftelser ved båten.

Heftelser ved båten gjelder først og fremst for båter over syv meter, og som er registrert i Skipsregistrene (først og fremst NOR). Ved å ta kontakt med dem eller søke på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider kan du se om det er satt pant i båten. Er båten ikke registrert i Skipsregistrene kan du ringe til Løsøreregisteret i Brønnøysund, men da skal du ha selgers fødselsnummer tilgjengelig.

Heftelser kan påvirke båtlånet ditt, så her er det viktig å være oppmerksom.

Ring en venn

Har du lenge hatt en drøm om å anskaffe en båt, men aldri tidligere har hatt en båt og egentlig ikke har så mange kunnskaper om det å ha en båt, kan du gjøre lurt i å ta med deg noen når du skal ut og sjekke ulike båter. Hvis noen du kjenner har litt kunnskaper om båt er det smart å spørre om de vil være med og sjekke den båten du er interessert i, da de vil bedre vite hva man skal se etter og høre etter når du prøvekjører og tester en brukt båt. Han eller hun vil også kunne hjelpe deg med å bedømme båtens størrelse, motor, pris, og om typen båt passer til den bruken du har tenkt.

Ta båten opp av vannet

Når du og din kunnskapsrike venn er ute for å teste en brukt båt, husk også å spørre etter om båten kan tas opp av vannet, slik at du kan sjekke skroget. Her kan det være skader eller slitasje som ikke vil synes så lenge båten ligger i vann, og du kan spare mange penger på å sjekke dette på forhånd. Det kan være et smart forhåndstiltak å regne inn evt. reparasjonskostnader i båtlånesøknaden din for å se om du vil ha råd til disse eller ikke.

Skriv en kontrakt

Når du har funnet den perfekte båten og har bestemt deg for handelen, husk å skrive en kjøpekontrakt. Gjør denne gjerne så utfyllende som mulig. Forbrukerrådet har en standard kjøpskontrakt som kan brukes, og inneholder alle de viktigste punktene i tilfelle uenigheter skulle oppstå i etterkant av kjøpet.

Fyller dere ut en god kontrakt er begge parter i kjøpet mer sikret i forhold til feil eller mangler, da selger er forpliktet til å oppgi disse, og kjøper vil ha bedre muligheter for eventuell erstatning. Enkelte lånetilbydere krever også å se en kjøpskontrakt før de utbetaler båtlånet.

Godt forberedt, bedre deal.

Når du skal kjøpe båt gjør du altså lurt i å sjekke markedet, samtidig som du har ditt båtlån klart. Ved å bruke litt tid på å sette deg inn i disse tingene på forhånd gjør du for det første hele prosessen med å anskaffe båt enklere for deg selv, men har du også mulighet til å spare penger i flere ledd.

Sett opp et budsjett

Som allerede nevnt er en båt en investering, og den koster en del penger. I tillegg følger det med en del andre kostnader som man kanskje ikke er klar over på forhånd. Før du går til anskaffelse av båtlån og ny eller brukt båt, bør du sette opp et budsjett for å se hva du har råd til å betale - både når det gjelder total kjøpesum for båten, men også når det gjelder nedbetaling på båtlånet.

Dersom du velger et båtlån som stiller krav om egenandel skal du selvfølgelig først sjekke om du kan stille denne til rådighet. Har du dette på plass kan du gå videre med ditt båtlån, og se hvor mye du maksimalt kan låne med den egenkapitalen du har. Har du ikke egenkapital til å tradisjonelle båtlån, kan du se på alternative lånemåter.

Velger du et forbrukslån som båtlån, og spesielt hvis du velger båtlån uten sikkerhet, er det enda litt viktigere at du setter opp budsjett fordi du ikke vil ha noe å falle tilbake på dersom det skulle oppstå problemer med nedbetalingen. Båtgleden blir definitivt størst hvis du ikke behøver å bruke tid på å bekymre deg for båtlånet ditt, så jo bedre forberedt du er, jo mindre bekymringer. Sett opp en oversikt over hvor mye du har i inntekt pr. måned, samt hva dine faste utgifter er, så ser du hva du kan avse månedlig til å nedbetale et eventuelt båtlån.

Bruk evt. MONEYBANKER.no’s lånekalkulator for oversikt over månedlige kostnader, så ser du enkelt hvor mye du har råd til å ta opp i båtlån.

Når du skal søke om båtlån er det viktig å huske at båten i seg selv ikke er det eneste som koster penger. Det er en del registeringer av båten som koster penger, i tillegg til at det kan være kostnader tilknytter reparasjoner og vedlikehold, avhengig av hva slags tilstand båten er i. I forhold til ditt båtlån skal du her være klar over at det er forskjell mellom båtlånene når det gjelder muligheter for å låne ekstra penger til disse typer kostnader.

Enkelte båtlån dekker kun kjøp av selve båten, så har du behov for penger til andre utgifter tilknyttet båten også, kan det være at du må kikke etter et alternativt båtlån.

Kilder

Sjøfartsdirektoratet.

https://www.sjofartsdir.no/registrering/om-registrene/om-registrene-nis/

Kjøpskontrakt for fritidsbåt. (Forbrukerrådet).

http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/bat/kjop-av-fritidsbat/