Strengere krav til kredittkortfakturering

Finansdepartementet ønsker strengere krav til kredittkortfakturering. Totalt kredittbeløp skal nå faktureres. Forslaget skal minske gjeld hos forbrukere.

Tilbud oppdatert: 24/07-2024

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

  • Innholdet

    1 seksjoner

  • Lesetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    24/07-2024

Strengere krav til kredittkortfakturering

Finansdepartementet har sendt ut forslag om skjerpede krav til fakturering av kredittkortgjeld til fakturering.

Forslaget har kommet fram etter at Finanstilsynet har mottatt klager fra forbrukere over den gjeldende praksis på området. Kunder har opplevd å fått økt kredittrammen på kortene sine, uten å ha bedt om økt kredittramme, og uten å ha fått melding om den økte kredittrammen. Dette har medført høyere, og uønsket, gjeld for noen kredittkortkunder.

De eksisterende retningslinjene for fakturering av kredittkortgjeld stammer fra 2013. Formålet med nye retningslinjene, er å sørge for at retningslinjene i høyere grad blir overholdt. Dette støtter MONEYBANKER.no.

Dessuten skal det være enklere for kunder å få oversikt over fakturaen. Fakturaen skal være lettforståelig, slik at kunder kan forholde seg til dem.  Dermed skal kundens totale kredittgjeld fremgå tydelig på fakturaen, slik at kunden ikke har gjeld i lenger tid enn de ønsker, og dermed får høyere renteutgifter enn forutsett.

I det nye foreslaget inngår at kredittramme kun kan økes på kundens forespørsel, og at kunden skal gjøres oppmerksom på økt kredittramme. Det inngår også krav om ny kredittvurdering av kunden, hvis kredittrammen skal økes. Retningslinjene har en generell bestemmelse om at søknader skal avslås ved negativ kredittvurdering.

Dermed bør søknad om økt kredittramme avvises, hvis kunden ikke har tilstrekkelig inntekt.

Markedsføringen av kredittkort og forbrukslån har vært veldig omfattende, og betegnes dom  ”aggressiv” i høringen. Dermed er det viktig at långiver og kredittgiver kredittvurderer kunder, både ved opptak av opprinnelig lån, og så fremt lånet skal økes.

Fakturaen skal alltid fakturere fullt beløp, men kunden skal ha mulighet for å endre det til minimumsbeløp eller over minimumsbeløp, etter betalingsevne. Dermed skal kredittgiver fakturere for den totale utestående kreditten, men kredittaker kan velge hvor stort beløp vedkommende vil betale. Dog skal et avtalt minimumsbeløp innbetales.  Dette bør gi kredittaker bedre oversikt over hvor stor det samlede kredittbeløpet er.

Kredittgiver skal også innsette tabell i faktureringen, som viser merutgiftene ved å utsette betalingen av kredittregning.

En del av endringene, som har blitt sendt til høring, er allerede under implementering av flere kredittselskaper.

Retningslinjene setter krav til god forretningspraksis og beste praksis, og er fastsatt ut fra hensynet til kundene. Reglene skal gjelde for alle betalingskort tilknyttet kreditt, hvor kreditten faktureres kunden, både ved kredittkort og debetkort knyttet til konto med kredittavtale.

Kredittkunder har hatt mulighet for å få månedlige fakturering med totalt utestående kredittbeløp siden 2013, etter eget ønske. I 2016 ble dette gjort til et krav.

Finansdepartementets forslag skal bidra til at flere kredittkunder betaler ut den totale kreditten  ved første fakturering. Dermed får kundene færre rentekostnader og utstederne av kredittkort færre renteinntekter. Dette vil bidra til at færre forbruker får gjeldsproblemer, som kan belaste dem økonomisk.

Den nye forskriften gjør det også enklere for Finansdepartementet å sikre etterlevelse av reglene og muliggjør sanksjonering av brudd på regelverket. Finansforetak, som ikke følger reglene, vil få krav om retting og oppfølging med dagbøter.