Renter, avdrag og gebyrer

Tilbud oppdatert: 01/02-2023

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Renter, avdrag og gebyrer

Har man ikke tatt ut lån før, finns det mange begreper som kan være litt forvirrende. Her forklarer vi noen av de mest brukte, som er bra å kjenne til når du skal ta ut lån.

Hva er nominell rente?

Å kjenne rentebegrepet er en forutsetning for å skjønne hva nominell og effektiv rente er. Renten er de pengene, du skal betale til långiver for å ta ut lån. Det betyr altså at du betlare tilbake lånebeløpet ditt pluss kostnaden for å låne.

Renten beregnes vanligvis i prosent per år av lånebeløpet. Det vil i praksis si at om du har lånt 20.000 kroner til 5 % rente må du betale tilbake 20.000 kroner pluss 1000 kroner i rente.

Den nominelle renten er det samme som grunnrenten, altså de fem prosent ekstra du betaler tilbake. Det kalles ofte den pålydende renten. I den pålydende renten, eller nominelle renten, er det ikke tatt med lånegebyrer.

Hva er effektiv rente?

Lånegebyrene er med i den effektive renten, som viser hvor mye du faktisk kommer til å betale tilbake. Gebyrene kan være termingebyr, fakturagebyr, låneetableringsgebyr etc. Hos noen långivere skal etableringsgebyret betales med en gang man tar ut lånet, og hos andre er det inkludert i den effektive renten.

Dette skal være opplyst i lånevilkårene dine, og er vigtig å sjekke før du låner.

Særlig ved nettlån kan den effektive og nominelle renten bli lavere ved å strekke tilbakebetalingsperioden over lengere tid.

Hva er fastrentelån?

Fastrentelån har en konstant rente over hele lånets løpetid. Det vil si at renten bliver på samme nivå som da lånet ble tatt ut over hele løpeperioden. De fletse nettlån har fastrente, siden de vanligvis løper over kortere perioder.

Ved fastretnelån er terminbeløpet - det du betaler tilbake på lånet - alltid den samme hver termin. Skal man ta ut huslån, eller andre store lån i banken, kan det kanskje betale sig å ta ut fastrentelån.

Hva er variabel rente?

Ved variable rente eller flytende rente på lånet følger renten på lånet den generelle renteutviklingen. Det vil si at renten følger markedet, og at terminbeløpet på lånet vil variere hver termin alt etter renteutviklingen.

Hva er morarente?

Morarente eller forsinkelsesrente skal helst ikke stå på noen av brevene fra långiver - morarente legges på lånet ditt om du er for sen med å betale tilbake lånet ditt. Morarenten kan være ganske høy, og lønner seg å unngå ved å sørge for å betale tilbake lån i tid.

Hva er etableringsgebyr?

Ett etbaleringsgebyr er en betaling långiver tar for å oprettte et lån. Gebyret kan betales når lånet blir oprettet, slik at om man låner 20.00 kroner og gebyret er på 500 kroner, får man utbetalt 19.500 kroner. Gebyret kan variere mye fra långiver til långiver, så det lønner sig å sjekke dette gebyret før du låner.

Etabrleingsgebyret kan også legges til lånet i terminsbetalingen og inngår da i den effektive renten.

Hva er termingebyr?

Termingebyr legges til ditt månedlige avdrag, terminsbetalingen. Det skal dekke långivers administrasjonsomkosninger. Dette gebyret kan også variere fra långiver til långiver.

Selvom det ikke er termingebyr på et lån, betyr det ikke nødvendigvis at lånet er billig. Da kan det eksempelvis ha høyere nominell rente enn et lån med termingebyr.