Nyttig informasjon om renter

Tilbud oppdatert: 01/02-2023

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

  • Innholdet

    4 seksjoner

  • Lesetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    01/02-2023

Nyttig informasjon om renter

Når du skal ta opp for eksempel et forbrukslån er det viktig å kunne litt av hvert om renter. Vet du forskjellen på nominell og effektiv rente? Hva med flytende og fast rente? Hvilke elementer tas med i betraktning når banken skal sette rentesatsen for lånet ditt? For at du skal kunne føle deg så forberedt som mulig før du tar opp et forbrukslån, har vi samlet en liten oversikt over det du trenger å vite om renter og lån.

Hva er en rentesats?

Rentesatsen er den prisen eller godtgjørelsen som banken tar seg for å låne ut penger til deg. Det er flere faktorer som avgjør hvordan rentesatsen blir satt, og det finnes ulike begreper som er nyttige å vite noe om, som blant annet nominell og effektiv rente.

I tillegg til at banker ser på renten som deres egen godtgjørelse for å låne deg penger, så tar de seg også betalt for den risikoen de tar for å låne deg penger. Når du søker om et forbrukslån vil banken gjennomføre en kredittsjekk av deg, og basert på denne sjekken vil de fastsette rentesatsen. Dersom du har en høy inntekt eller velger å søke forbrukslån sammen med en medsøker, vil du sannsynligvis kunne få mer gunstige lånevilkår.

I tillegg må bankene ta inflasjon med i betraktning når de setter renten, slik at de får betaling for prisstigningen som skjer i Norge over de årene du låner penger. Inflasjon betyr at du får mindre for den norske krona ettersom årene går. Dette påvirker oss som forbrukere ved at vi blant annet opplever en generell prisøkning på varer, som for eksempel dagligvarer.

Banken tar altså denne inflasjonen med i regnestykket når rentesatsen skal settes.

Nominell og effektiv rente

Nominell rente er den renten som gjelder for forbrukslånet du ønsker å ta opp. I motsetning til den nominelle renten, så tar den effektive renten alle gebyrene du må betale også med i betraktning. Med andre ord så er den effektive renten nominell rente pluss alle de ulike gebyrene du må betale, og andre eventuelle kostnader.

Slike type gebyrer kan inkludere blant annet etableringsgebyr og termingebyr. Den effektive renten sier derfor noe om hva du faktisk må betale for et forbrukslån, og det er denne du bør se etter når du skal ta opp et lån.

Du bør derfor være oppmerksom når du ser at en bank tilbyr en lav nominell rente. Etter at du har tatt alle de andre kostnadene med i betraktning, så vil du kanskje oppdage at den effektive renten er høyere sammenlignet med andre forbrukslån.

Flytende og fast rente

Når du tar opp et lån vil du enten få en flytende eller en fast rente. Banken din låner selv penger for å kunne låne deg penger, og dersom du har valgt en flytende rente på lånet ditt, så vil rentesatsen endre seg i takt med banken din sin nominelle rente.

Ofte vil kunder få tilbud om å binde renten i en viss periode. Hvor lang denne perioden er på er helt avhengig av hvilket type lånpå dagen du velger å ta opp.