Greit å vite om kredittvurdering

Tilbud oppdatert: 30/11-2023

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

Greit å vite om kredittvurdering

Når du skal søke om forbrukslån, vil banken eller finansieringsforetaket kunne avgjøre hvor betalingsdyktig du er som person ved hjelp av en kredittvurdering. En kredittvurdering gjøres for å avgjøre om du bør få lov til å ta opp et lån, og vil påvirke hvilken rentesats du vil bli tilbudt.

Det er flere ting som er greit å vite om kredittvurdering.

Hvor kommer informasjonen fra?

Kredittopplysningsbyråene samler inn informasjon fra ulike registre, som for eksempel fra folkeregisteret, brønnøysundregistrene, den elektroniske grunnboken og inkassosaker.

Hvem har tilgang til informasjonen?

For å få tak i kredittopplysninger må man fylle ut en søknad hos et kredittopplysningsbyrå og dersom man har en saklig grunn til å få tak i informasjonen, vil man kunne få den tilsendt. Banker og andre finansieringsforetak har en saklig grunn til å få tak i denne informasjonen når du for eksempel har søkt om forbrukslån hos dem.

Byråene har ikke lov til å registrere omtvistede fordringer. Husk at dersom du får en betalingsanmerkning på et omstridt krav, bør du gi beskjed om dette fortest mulig.

Hvor lange lagres informasjonen?

Informasjon lagres om regel ikke i mer enn tre år, og fordringer skal slettes før det har gått ett år siden den ble gjort opp.

Kan du få tak i informasjonen?

Alle kan få tak i sin egen informasjon, i tillegg til informasjon om hvem som har bedt om å gjøre en kredittvurdering på deg og hvilken informasjon de har mottatt.

Kan du kreve at informasjon om deg blir slettet?

Så lenge informasjonen som er registrert på deg stemmer, har du ikke mulighet for å slette dette. I enkelte tilfeller vil kredittopplysningsbyråene også ha mulighet for å beholde informasjon om deg i mer enn tre år dersom denne informasjonen er ekstremt betydelig for de som eventuelt måtte trenge å gjennomføre en kredittvurdering av deg. Dette er ofte informasjon som angår huset eller bilen din.

Hva gjør du om informasjonen ikke stemmer?

Dersom informasjonen ikke stemmer er det viktig at du kontakter kredittvurderingsbyrået med det samme. Hvis feilen ikke blir rettet kan du som en siste løsning også kontakte Datatilsynet som vil se på saken.

Husk at når du søker om forbrukslån vil banken eller finansieringsforetaket sjekke om du har noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassokrav, og basert på denne informasjonen vil de kunne nekte deg å ta opp et forbrukslån. Dersom du er i en situasjon hvor gjelden din er for høy til at du klarer å tilbakebetale den, vil et eventuelt alternativ være å bruke forbrukslån til refinansiering. Dette bør du ta tak i så raskt som mulig så du unngår at du får eventuelle betalingsanmerkninger.