Dine økonomiske rettigheter ved arbeidsledighet

Kjenner du dine økonomiske rettigheter ved arbeidsledighet? Flertallet arbeidsledige går drastisk ned i innkomst. Du har rett til begrenset støtte fra NAV.

Tilbud oppdatert: 24/07-2024

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

 • Innholdet

  1 seksjoner

 • Lesetid

  5 minutter

 • Siden er opdateret

  24/07-2024

Dine økonomiske rettigheter ved arbeidsledighet

Blir du arbeidsledig, er det stor risiko for at du går ned i inntekt. For noen kan nedgangen var ganske stor og kommer som et sjokk. Å bli arbeidsledig er for mange allerede vanskelig nok, og derfor er det viktig å sikre økonomien din, slik at du ikke trenger å bekymre deg ytterligere.

I løpet av 2015 og 2016 er det særlig antallet av langtidsledige som har økt, hvilket også vil si at økonomiske problemer under arbeidsledighet kan bli langvarige, hvis man ikke tar tak i dem.  

Statistisk sentralbyrås tall viser at det har vært en økning på 11.00 flere arbeidsledige i  og 18.000 flere langtidsledige i løpet av 3 kvartal 2005 til 3 kvartal 2016. Antallet korttidsledige har falt med 700, og dermed er det flere av de arbeidsledige, som er ledige i over 6 måneder. Ledigheten rammer hardest mellom 25-54 år, hvor flertallet av befolkningen har store utgifter til hus, bil og familieliv.

Mister du jobben din, har du rett til dagpenger fra NAV, så fremt du oppfyller hovedvilkårene for å få dagpenger. 

Hovedvilkårene er:

 • Du har redusert arbeidstiden din med minst 50%
 • Du har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av året, eller minst tre ganger grunnbeløp i løpet av de siste tre kalenderårene.  
 • Du skal være registrert som arbeidssøker og sende meldekort hver 14 dag.
 • Du skal være reel arbeidssøker
 • Du skal bo og oppholde deg i Norge.

Det finnes unntak for blant annet dimitterende studenter og folk med opphold i EØS-land. Disse unntakene kan du lese om på NAV's nettside.

Du har maks rett til 346.00 kroner brutto om året, uansett hvor mye penger du har tjent tidligere. Går du dermed fra en høy lønn, kan det bli et kraftig fall i inntekt. I snitt får du 64% av inntekten din i dagpenger. Du kan alltid lese mere om dagpenger på Nav sin nettside og MONEYBANKER.no, og bliver du arbeidsledig, anbefaler vi å kontakte NAV og fagforbundet ditt med en gang.

Dagpengestønaden bliver beregnet ut fra folketrygdens grunnbeløp, som også brukes til å fastsette pensjonspoeng og pensjoner.

Grunnbeløpet justeres årlig, og er pr. 1 mai 2016 på 92.576 kroner. Dagpenger beregnes ikke av innkomst p over 6 ganger grunnbeløpet, hvilket vil si at innkomst over omtrent 555.000 korner ikke tas med i beregning av dagpengene dine.

Er du medlem av et fagforbund kan du kanskje også få støtte i perioder med arbeidsledighet. Hvilken form for støtte du kan få, skal du selv undersøke hos fagforbundet ditt.

Blir du arbeidsledig mister du ikke bare lønninntekten din, men også pensjonsoppsparingen din under arbeidsledigheten, og får ofte vanskeligere  for å få godkjent lån i banken, fordi betalingssikkerheten din minskes. Derfor er det ekstra viktig å sikre økonomien din under arbeidsledighet.

Du har mulighet for å få ekstra støtte fra NAV utover dagpenger. Dette kalles økonomisk sosialhjelp og sikrer deg midlertidige inntekter til livsopphold. Alle har mulighet for å søke, men du må ha vurdert alle andre muligheter for å forsørge deg selv før du kan bli godkjent til økonomisk sosialhjelp.

For å få den økonomiske sosialhjelpen, bliver du vurdert individuelt, og her er det mye på skjønn og NAV-kontorets vurderinger av hvilke utgifter som det er rimelig å få dekket.

Den økonomiske sosialhjelpen skal gi deg forsvarlig livsopphold til du kan forsørge deg selv igjen, men dekker ikke utover dette. Det betyr for eksempel at du ikke kan regne med å få hjelp til en urimelig dyr husleie, men heller skal flytte til en billigere bolig først. Du kan lese om økonomisk sosialhjelp på NAV's nettside.