Alt du trenger å vite om kausjon i forhold til lån

Tilbud oppdatert: 21/05-2024

Listen viser et bredt spekter av lånemarkedet som vi for tiden anbefaler. Vi samarbeider med de ovennevnte låneleverandørene og mottar provisjon herfra når du får et lån. Det er ingen kostnader for deg som forbruker, og du betaler bare utgiftene du er enig med bankene.

Moneybanker er en sammenligningstjeneste, vi formidler ikke lån.

  • Innholdet

    2 seksjoner

  • Lesetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    21/05-2024

Noen ganger kan en person stå i den situasjonen, at han eller hun ikke har mulighet for å ta et lån i banken. Det er som regel fordi personen har for stor gjeld fra før eller ikke har inntekt, som er høy nokk til at banken vil gi personen lånet. 

Banken vil som regel også ha en form for sikkerhet i lånet, det kan enten være i form av hus eller bil, som man setter i pant for lånet i tilfelle av at man ikke klarer å betale lånet med de avtalene, som følger med dette. 

Har man verken bil, bolig eller annet å sette i sikkerhet for å ta et lån, kan man også sikre banken med andre midler. Her har man muligheten for å innsette en kausjonist. For mange er dette siste utvei, for å kunne ta opp lån. 

Kausjonistens oppgave

Kausjonistens oppgave og ansvar er ganske enkelt å betale gjelden til hovedskyldneren, hvis denne ikke klarer å betale, av en eller annen grunn. Kausjonisten må derfor også vurderes kredittverdig og sette noe i sikkerhet, for at banken kan regne med at kausjonisten kan betale. 

På denne måten blir det to skyldnere som solidarisk står med ansvaret for å betale lånet, selv om den som tar lånet blir hoveddebitor og kausjonist er sekundærdebitor. Det betyr at lånegiveren alltid skal starte betalingskrav mot hoveddebitor, men det finnes regler for hvor mye, man skal kontakte hovedskyldner, før man går videre til kausjonist. 

Er det kausjonisten, som ender opp med å betale lånebeløpet, har denne rett til regress, som er tilbakebetaling fra hovedskyldner. 

Det følger risiko med oppgaven

Selv om de fleste gjerne vil hjelpe et familiemedlem eller en god venn, med å ta opp lån frarådes det faktisk at man gjør det eller at man i hvert fall tenker det godt igjennom først og vet hvilke risiko man løper med oppgaven. 

Når man stiller som kausjonist krever det, at man selv stiller noe i sikkerhet til banken, som hus eller bil, og man setter derfor sine egne eiendeler på spill for at en annen skal kunne ta opp et lån. Så stiller man seg som kausjonist, burde man grundig overveie om man stoler på personen og om man tror at personen klarer å betale lånet. 

Viktigst av alt er at man følger med i prosessen, slik at man oppdager problemet, før det er for sent. Som kausjonist har du rett på opplysninger om tilbakebetalings prosessen, slik at du har mulighet for å se om du må betale noe og i så fall kanskje hjelpe med å sette i gang en annen nedbetalingsavtale. 

Man bør som kausjonist også vite, at man begrenser sine egne muligheter for å ta opp lån i fremtiden, fordi man jo på en måte står med et sekundært lån, som egentlig ikke er kausjonistens lån, men som han eller hun står registrert for. Derfor bør man tenke over, om man har tenkt seg å ta opp lån i framtiden og om mulighetene begrenses eller ikke. Alt avhengig av hvor mye lån man har i forveien selvfølgelig. 

Mange foreldre agerer kausjonister for barna sine, fordi disse ofte ikke har egenkapital til å låne til egen bolig. Men man rådes også til å sjekke om det finnes andre muligheter, så som forskudd i arv.